I Hegra Sparebank tilbyr vi kompetent rådgivning basert på personlig kontakt og lokalkunnskap, kombinert med digital selvbetjening til våre kunder. Akkurat nå kommer denne kombinasjonen aller best til sin rett. Du kan snakke med oss.

Koronaviruset skyller inn over oss med voldsom kraft, og for hver dag, ja hver time utvikler situasjonen seg i mer alvorlig retning. I kjølvannet av smittebølgen ligger det frykt, bekymring, alvorlig sykdom, oljeprisfall, børsnedgang og svekket valuta. Vi bruker antibac, nyser mot albuen, unngår nærkontakt og setter familiene i selvpålagt karantene.

Det er i slike situasjoner lokalbanken spiller sin beste rolle. Jeg kommer ikke til å gå inn på avanserte økonomiske samfunnsanalyser som følge av oljeprisfall og valutaras. Jeg har heller lyst til å skrive om folk flest, og de utfordringene vi alle kan komme til å møte fremover. For bare få uker siden hørte jeg min gode venn og kollega, som er makro-økonom i Eika Gruppen, snakke om koronaviruset som en fjern fare. Nå har smitten kommet til vårt eget nabolag, og samfunnet har dratt hardt i nødbremsen. Skoler og barnehager er stengt, helsevesenet går på høygir, mange er satt i karantene på grunn av smittefare, og arbeidslivet er snudd på hodet. Mange er permitterte eller frykter å bli det. Små og store bedrifter møter store utfordringer. Mange familier må finne nye dagsrytmer, med hjemmearbeid, hjemmeskole og manglende fritidsaktiviteter. Eldre må skjermes fra sine kjære barnebarn.

Det er bekymringsfullt dersom en for stor del av befolkningen rammes av alvorlig sykdom samtidig. Først og fremst er det kritisk for kapasiteten i helsevesenet – men det går også raskt ut over små og mellomstore bedrifters mulighet til å drive sin vanlige virksomhet. Vi ser allerede at permitteringer varsles og er i verksatt i butikker og andre virksomheter, kultur- og idrettsarrangement avlyses, flyavganger kanselleres i stort antall, og at reiselivet stopper helt opp. Dette vil resultere i store økonomiske konsekvenser for disse bedriftene, men også for små og store leverandører til disse – og ikke minst for ansatte i bedriftene dette gjelder. Når våre arbeidsgivere rammes, rammes vi som privatpersoner også. Bankvesenet må ta sin rolle på største alvor når privatøkonomien til Ola og Kari blir utfordret.

I Norge har vi et solid og robust bankvesen som lever under strenge krav fra finansmyndighetene. Det har i mange år handlet om å sette av kapital til å bygge soliditet for å kunne håndtere kriser og økonomiske uår. I gode år blir gjerne banknæringen kritisert for dette - at bankene går «for godt». Men: det er nettopp for å ruste seg til røft vær det er viktig at bankene i Norge bygger kapital, robusthet og soliditet. Vi skal være sikkerhetsnettet når det kommer grus i samfunnsmaskineriet. Og der er vi nå.

I Hegra Sparebank jobber vi etter visjonen Best for kunden, og med en filosofi om at folk liker folk. Det gjør vi ved å levere nær, trygg og personlig rådgivning der du bor, jobber eller driver din bedrift. Det er vår jobb å være en kompetent partner å snakke med, dersom privat- eller bedriftsøkonomien blir satt på prøve. Hos oss er dette det viktigste vi gjør i tiden som kommer.

Nå kommer syretesten på om vår måte å drive bank på holder vann. Bank- og forsikringshverdagen til folk flest er ganske ukomplisert i de periodene hvor lønningen kommer på konto, regningene kan betales ved forfall og ingen unormale skadenivåer utfordrer forsikringsavtalene. På disse godværsdagene, som det heldigvis er flest av, er banken en forholdsvis usynlig del av folk liv - og de fleste driver selvbetjening. Men nå er det uværsskyer, og kortene blir fordelt på en annen måte. Det er da vi som lokalbank, med lokale rådgivere, stiller opp for deg. Det er da vi skal levere trygghet og gode løsninger i påvente av at uværet skal legge seg.

Lokalbankenes viktigste oppgave i samfunnet er å levere finansiell kraft, og være økonomisk rådgiver til folk flest og bedrifter. Akkurat nå kommer den lokale tilhørigheten og lokalkunnskapen aller best til sin rett. Det er nå du vil ha behov for en bankrådgiver som kjenner deg, er tilgjengelig for deg og som kan gi deg gode råd tilpasset den situasjonen du kommer i dersom du rammes. Vi synes det er aller hyggeligst å møte våre kunder ansikt til ansikt. Det kan vi ikke gjøre nå. Vi må ta vår del av samfunnsdugnaden med å begrense smitte. Det var med tungt hjerte vi tok beslutningen om å stenge bankens dører for personlig kundeoppmøte i forrige uke. Samtidig opplever vi at kundene våre har stor respekt og forståelse for denne beslutningen, og at våre løsningsorienterte ansatte får hjulpet de aller fleste på alternative måter.

Vi er små nok til å omstille oss raskt. Vi skal være like nære, trygge og tilgjengelige som før uansett hvilken kanal du kontakter oss i, og vi skal gi deg den kundeomsorgen og rådgivningen du trenger dersom du, din familie eller er din bedrift blir rammet av den alvorlige situasjonen som nå trer fram for oss.

Som samfunnskritisk virksomhet har vi egne tiltaksplaner for banken, og følger helsemyndighetenes råd nøye. Vi setter ned renten, utstyrer våre rådgivere med utvidede fullmakter for å kunne hjelpe vår kunder raskt, og reisevirksomhet, kurs og konferanser er avlyst på ubestemt tid. Nå prioriterer vi å være til stede for kundene våre. Vi følger smittesituasjonen og myndighetenes råd nøye. Det oppfordrer vi også deg til å gjøre. Ikke bare for deg selv – men aller mest for å ikke bidra til smittespredning til mennesker som tåler sykdommen dårligere enn deg.

Hold hjertet varmt – hold hodet kaldt – og ta kontakt med oss om du trenger økonomisk bistand i en utfordrende tid. Vi er her for deg.