Skogen. Et pent, vakkert, stille og et fredelig sted, med årsgamle stier og fredelige fuglelyder. En kilde til oksygen, noe som vi trenger for å leve. Men hvorfor skal vi hugge ned trærne da? Jo trærne fungerer som et karbonlager og bruker karbondioksid (CO2) som byggestein. Den binder CO2 og slipper ut oksygen. Og når vi lager trematerialer ut av treet vil karbondioksidet forbli inne i treets lager. Om det får stå, vil det til slutt brytes ned og slippe karbondioksidet ut i atmosfæren igjen. Et tre kan binde opp til 1,8 kilo CO2 per kilo tre i gjennomsnitt. 37% av Norge er skog og i 2008 bandt skogen nesten halvparten av klimautslippet vårt. Det er dumt å la skogen stå å råtne for da vil CO2-et slippes ut igjen.

Vi i AUF ser at det grønne skifte må komme, og derfor skjønner vi viktigheten av å erstatte oljearbeidsplassene med grønne arbeidsplasser, og vi har mange muligheter i skognæringen. Ved å hugge og plante nye trær tar vi et steg inn i det grønne skifte, og minsker utslippene i vår atmosfære.

Derfor mener jeg at Statskog burde bedrive skogpleie, ved å hugge trær som er i moden alder; materialene man får fra denne skogpleien kan man forøvrig selge eller gi til bedrifter som ønsker det. På den måten kan vi hindre utslipp av drivhusgasser, vi kan skape nye arbeidsplasser og ta enda et skritt inn i det grønne skifte.

Malin Østby

Miljø- og klimautvalget AUF i Trøndelag