Røros AUF oppfordrer i en pressemelding at Røros kommune følger mange av de andre kommunene i Norge, og stenger skoler og barnehager for ikke å skape større smittearenaer.

– Europa preges i dag av et utbredt sykdomsbilde. Smitten har økt dramatisk de siste døgnene, og i Oslo er situasjonen uviss. Selv om man ikke skal blåse opp situasjonen, så skal man ikke undervurdere det å være føre var. I Røros kommune har man en høy andel eldre, og mange av disse er jevnlig i kontakt med elevene på Røros sine mange skoler. I sammenheng med dette, og et ønske om å holde smittespreden på et kontrollerbart nivå, ønsker vi å stenge skoler og barnehager i kommunen.

Det er et jevnt utbredt ønske om at alle i samfunnet skal gjøre sin del, og et viktig aspekt av dette er å sikre at vi ikke skaper større smittearenaer. En skole, hvor mennesker treffer hverandre hyppig og er i tette rom over lengre perioder med tid er neppe det ideelle scenario for en befolkning som ønsker å holde tilbake koronaviruset.

Derfor ønsker Røros AUF å følge i en rekke andre kommuners fotspor og stenge alle kommunens skoler og barnehager. Vi ønsker i tillegg å utvide vaktene til kommunens egen koronatelefon på en slik måte at at den dekker et helt nødvendig behov. At telefonen i dag kun er tilgjengelig fra 9-15, og kun på ukedager, blir for risikabelt når oppgaven er å fange og hindre smitte.

Ivar Østby, Skole- og arbeidsansvarlig i Trøndelag AUF

Jakob H. Tidemann, Leder i Røros AUF