TrønderEnergi

Driftsingeniør Anne Synnøve Løfshus jobber på TrønderEnergi sin produksjonssentral på Berkåk med Intraday trading. Dette medfører oppfølging av Algotrader, men også manuell trading i Intradag-markedet ved bruk av Powel Intraday plattformen.

Robotisering av krafthandelen skal hjelpe TrønderEnergi med å håndtere en dobling av strømproduksjonen i løpet av det neste året.

Med seg på laget har kraftselskapet det internasjonale teknologiselskapet Volue, som trondheimsselskapet Powel er blitt en del av. Det strategiske samarbeidet går ut på å utvikle morgendagens løsninger for energi produksjon og handel.

Store endringer i energibransjen

I dag kjøper og selger kraftselskapene kraft en gang i timen. Fra og med 2023 vil hele Norden gå over til 15 minutters intervaller. Det vil si at beslutninger rundt produksjonsplanlegging og handel må skje fire ganger så raskt som før. Samtidig skjer det store endringer i kraftproduksjonen til Trønder Energi. De dobler produksjonen de styrer og overvåker fra 3 TWh til 6 TWh årlig ved innføringen av vindkraft.

-Vi innså ganske raskt at vi trengte et verktøy som kan håndtere intradaghandelen og databehandling tilknyttet dette markedet på en bedre måte. Vi har derfor begynt å bruke robothandleren AlgoTrader. Den tar mange av beslutningene rundt kjøp og salg av kraft, som tidligere ble tatt av operatørene våre, sier Ingebrigt Grut, systemingeniør i TrønderEnergi, før han tilføyer:

-Vi har også en intern AI (kunstig intelligens) avdeling som har bidratt i utviklingen av datagrunnlaget for strategien som AlgoTrader benytter. Det har vært nyttig for oss å bruke flere fagmiljø i denne prosessen, sier Grut, som også er prosjektleder for det strategiske samarbeidet med Volue.

Bruker 100 millioner kroner på programvareutvikling

Det innovative verktøyet er utviklet av Volue og brukes av mange av de største europeiske kraftselskapene. Trønder Energi var først ute i Norge og så langt har en håndfull andre norske selskap tatt i bruk den robotiserte handelsløsningen.

-Vi ser et stort behov for økt automatisering, både fordi handel med vindkraft er nytt for oss og fordi den av natur er mer uforutsigbar enn vannkraft. TrønderEnergi mener at den totale andelen av vindkraft i vårt prisområde samt harmonisering med det europeiske markedet vil ha en betydelig effekt på kraftmarkedet. Dette krever nye verktøy og økt kunnskap, sier Grut.

Samarbeidsavtalen strekker seg over to år, og Volue vil i samme periode investere hele 100 millioner kroner i videreutvikling og nyutvikling av programvare tilpasset paradigmeskiftet i energibransjen.

-Avtalen med TrønderEnergi gir oss en fremoverlent sparringpartner til å utvikle teknologi og løsninger, som kan automatisere og effektivisere arbeidsprosessene deres. Kraftselskapene må være rustet til å gjøre mer, gjøre det smartere og på kortere tid, sier Camilla Thorrud Larsen, Head of Product Strategy at Powel.

Øker verdiskapningen gjennom innovasjon

Hun legger heller ikke skjul på at kunnskapen Volue bygger opp gjennom dette strategiprosjektet, kan få avgjørende betydning for selskapets videre vekst i Europa.

-Skal vi lykkes med dette, må vi holde tritt med utviklingen i kraftmarkedet, sier Larsen.

TrønderEnergi bruker AlgoTrader i dag kun til handel med vindkraft. Neste steg blir å innføre løsningen også for vannkraft. Dette vil kreve en tett dialog med Volue og fagekspertene der.

-Ved bruk av innovative verktøy og økt kunnskap håper vi å øke verdiskapningen i hele verdikjeden. Samtidig har vi ingen planer om å øke bemanningen, selv om vi skal håndtere dobbelt så mye kraft som vi gjør nå. Gjennom effektive digitale verktøy, frigjøres tiden til våre ansatte til å gjennomføre flere handler med økt kvalitet. Mye av det mer rutinepregete etterarbeidet er blitt automatisert, avslutter Ingebrigt Grut.

Vi baner vei for fornybarsamfunnet!

TrønderEnergi leverer fornybare og lønnsomme energiløsninger – for kunder, eiere, ansatte og samfunn.

TrønderEnergi-konsernet eier og opererer både vann- og vindkraft, har egne krafthandels- og innovasjonsmiljøer, og er eier i en av landets største nettvirksomheter.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag, KLP (Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap) og Nordmøre Energiverk AS.