Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentenes meninger og holdninger.

Våre tanker rundt den politiske uroen i Selbu

I den siste tiden har den politiske uroen fått mye oppmerksomhet i media. Denne uroen bygger tilsynelatende på uenigheter innad i partiene som sitter i posisjon her i Selbu og samarbeidsavtalene mellom dem. Hvordan posisjon enes i saker, og hvordan det politiske miljøet er innad i posisjon, kan vi ikke si noe om. Innad i Senterpartiet har vi ikke følt på denne uroen. Vi har stor takhøyde for å ha ulike meninger og vi er glade for å ha gode diskusjoner innad i partiet. Av oss som er ferske i gamet føler vi at vi blir satt pris på når vi ytrer våre meninger og har blitt godt tatt imot i partiet.

Før denne saken kom opp i media har vi fått tilbakemeldinger fra enkelte privatpersoner om at de har følt ubehag når de har ytret sine meninger. Det har vært flere saker i den siste tiden som har skapt stort engasjement blant politikerne og befolkningen, og det har til tider kommet usaklige kommentarer fra flere hold. Senterpartiet er i opposisjons, og mange av våre forslag blir stemt ned. Vi har flere ganger lagt frem ønske om oppstart av en plan for sentrumutvikling uten at vi har fått flertall for det. Vi blir ikke truet til taushet selv om vi ikke når frem med våre synspunkter.

Håper dette ikke skremmer vekk de som vil engasjere seg

Tidligere hovedsutvalgsleder for samfunnsutvikling blir beskylt for å ha en autoritær lederstil. Våre medlemmer i utvalget har ikke følt at dette har vært et problem i utvalgets møter.

Vi håper ikke denne politiske uroen skremmer vekk dem som ønsker å engasjere seg i lokalpolitikken fremover. Selbu trenger engasjerte politikere fremover også. Derfor er det viktig at det er åpenhet og at alle som har lyst til å engasjere seg politisk får komme med sine meninger uten at noen blir truet til stillhet i partiet eller offentligheten. I politikken skal det være rom for alle.

Selbu Senterparti ved kommunestyregruppa og styret:

Per Røsseth, Per Avelsgård, Liv Grøtte, Jarle Aftret, Thomas Engan, Eline Stene, Geir Ove Lillebudal, Ingvild Stokke, Espen Sørflakne, Sissel Berge, Kari Fuglem.