Kristine Rise

I mange år har det vært jobbet godt og strategisk med å bygge en sterk matregion i Trøndelag gjennom forskning, rekruttering og utdanning, innovasjon og gründerskap, politiske og administrative prioriteringer og et samstemt partnerskap. Svært mange har sammen bidratt til at Trøndelag nå har en sterk status som matregion.

Etter initiativ fra Visit Trondheim, har Trøndelag Fylkeskommune nå vedtatt at det sammen med Trondheim kommune og relevante miljøer i Trøndelag skal jobbes for at regionen skal bli medlem av matplattformen til IGCAT (International institute of gastronomy, culture, art and tourism), og søke om status som European Region of Gastronomy for 2022. I dette nettverket samles flere andre europeiske regioner som jobber målrettet med mat, og målet er at arbeidet skal kunne fungere som en samlende faktor for Trøndelag sin innsats på matfronten, og samtidig definere og iverksette ønsket utvikling.

President Diane Dodd fra IGCAT vil besøke Trøndersk Matfestival 1. august, og i den forbindelse vil det skje en signering av medlemskap i IGCAT. Dette gjøres av Rita Ottervik for Trondheim kommune og Tore O Sandvik for Trøndelag Fylkeskommune. Signeringen skjer på scenen til Trøndersk Matfestival ved Vår Frues Kirke, torsdag 1. august kl 15.30.