En framtid for næringslivet i Holtålen må bygge på det næringene selv tenker. Det skriver ålbyggene Stein Harry Angen og David Engan i et brev til Holtålen Næringsforening ved Per Bakken.

Her er brevet til Holtålen Næringsforening i sin helhet:

Tanker omkring arbeidet med næring for Holtålen kommune

Kommunen har en etablert næringsforening, men som dessverre har ligget nede en del tid. Vi mener at det nå er på sin plass at det blåses nytt liv i denne, og at foreningen kommer på banen med sine synspunkter på framtiden for næringslivet lokalt.

Vi to initivativtakerene til dette har gjort en del sonderinger, og vi har vært i direkte kontakt med begge bankene, Sparebank 1 og Haltdalen Sparebank, en sentral politiker og nåværende leder av Holtålen Næringsforening. Med dem har vi drøftet grundig det vi tror bør være en retning å gå for at næringsdrivende føler nytte av å delta. At det også kan være egeninteresser for en del saker skaper bare positive virkninger som igjen skaper vinn-vinn strukturer for flere.

Vi har drøftet oss fram til at noen personer i næringene settes sammen i små grupper og som kan utarbeide en plan for et spesiellt område. Sammen har vi valgt ut disse som første prioritet:

Fritidsbebyggelsen i Holtålen

Økt produksjon av landbruksrelaterte matvarer

I tillegg mener vi også at det er viktig at det fokuseres mye på å utvikle det etablerte kommunesenteret for framtiden. At sørsiden av Fylkesveg 30 i sentrum ferdigreguleres og at det prosjekteres for nye boleiligheter sentralt.

Vi oppfordrer Holtålen Næringsforening til at dette blir behandlet på førstkommende generalforsamling, og om det blir vedtatt, at det kan sendes til de som jobber med næringsplanen i kommunen til orientering.

Med hilsen

Stein Harry og Angen David Engan