Keiserens nye klær er et eventyr der hører vi om en keiser som blir forledet til å tro at han går rundt i klær av de vakreste stoffer, mens han i virkeligheten går rundt i bare undertøyet.

De grønne partiene må mobilisere mot Equinor sitt forsøk på å grønnvaske egen olje og gassutvinning. Jeg savner et unisont budskap fra alle grønne partier; SV - MDG - Rødt, og for den saks skyld Venstre, som slakter Equinor sine planer om å bruke 50 milliarder på å elektrifisere (les grønnvaske) norsk olje og gassutvinning.

Man kunne tidligere i år lese: “Equinor vil bruke 50 mrd. på kraftige klimakutt: – I tråd med samfunnets klimamål. – Samtidig som vi realiserer disse ambisjonene, forventer vi at våre opererte felt og anlegg skal skape betydelige verdier, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor.”

I Aftenposten kunne man 6 januar i år lese: “Equinor presenterer nullutslippsplan.

Equinor lanserer mandag sammen med LO og NHO et mål om å få klimagassutslippene ned mot null innen 2050.” og i samme artikkel svar Venstre sin mann i regjeringen på det tidspunkt “Equinors planer er gode nyheter, mener klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).”

Men er dette virkelig gode nyheter ?

Det kan ikke være gode nyheter at man skal bruke 50 milliarder av det norske folk sine penger, på å skape en falsk historie og virkelighet - at olje og gassutvinning blir nullutslipp - jeg gjentar - olje og gass skal bli nullutslipp…

Forbrenningen av olje og gass som kommer fra Norge fører årlig til utslipp på cirka 500 millioner tonn CO2. Det er rundt 10 ganger så mye som de totale nasjonale norske utslippene. Elektrifisering av sokkelen vil redusere utslipp fra produksjonen, men i et globalt perspektiv er det utfasing av fossile energikilder som gjelder.

I pressemeldingen som kom fra Equinor januar i år sto det; “– En 40 prosents reduksjon innen 2030 vil realiseres gjennom storskala tiltak som energieffektivisering, digitalisering og iverksetting av elektrifiseringsprosjekter på sentrale felt og anlegg, inkludert Troll, Oseberg og Hammerfest LNG. Målet for 2030 vil kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner for Equinor og partnerne”, heter det i meldingen

Elektrifisering av olje og gassutvinning - det er snakk om 12 TwH - er elektrisitet som vi burde brukt på å dekke inn det økende behovet for ren energi. Det vil koste 50 milliarder å elektrifisere oljeutvinning på norsksokkel. Dette er penger som kunne vært brukt på å stimulere til jordvarme, bergvarme, sjøvarme, solfangere, solceller, oppgradering av vannverk, ENOVA prosjekter for ENØK osv..

Grønne partier skulle krevd en offentlig satsning på subsidiering av alternative energikilder i Norge. Vi skulle fått et kunnskapsgrunnlag som viser de økonomiske og klimamessige fordelene ved å bruke 50 milliarder på et nasjonalt løft på alternative energikilder. Hva vil samfunnsnytten være om vi bruker disse milliardene på fornybarprosjekter på fastlandet, kontra bruken av 50 milliarder på elektrifisering av en oljenæring som er på hell?

Disse 12 TwH, samt 50 milliardene, som skal gjøre norsk olje og gass ren er, etter min mening vanvittig å bruke på en bransje som må utfases for å nå de globale klimamålene. Historien som males av Equinor er at verden trenger norsk olje i mange tiår framover, samtidig som vår viktigste kunde, EU, skal bli fossilfritt innen 2050. Globalt øker investeringer i fornybar energi for hvert år og fornybar teknologien blir rimeligere.

Et spørsmål man må stille seg er også hvor Equinor skal få disse 12 TwH fra? Vil dette føre til økt press på å bygge ut vindkraft? Jeg frykter det. Vi har en natur- og klimakrise, og en elektrifisering av samfunnet er nødvendig, samtidig som vi må ta vare på våre naturverdier. Vi kan ikke tillate at et oljeselskap bruker samfunnets ressurser på å satse på videre vekst, når vi vet at vi har funnet mer olje enn vi kan forbrenne.

Vi trenger en grønn politisk mobilisering, vi trenger en mobilisering mot Equinor sine planer om å bruke 50 mrd og 12 TwH på å grønnvaske en solnedgangsindustri.

Framtiden og framtidens generasjoner fortjener ikke et Equinor som skal bruke 50 milliarder på å elektrifisere norsk olje og gassutvinning. Det at Equinor skal bruke 50 milliarder på å bli nullutslipp, er å fortelle det norske folk en eventyrfortelling.

Grønn hilsen fra Tommy Reinås MDG