Partilederne i de etablerte partier er blitt grundig presentert gjennom diverse debattprogrammer, og hvilke tema den enkelte har på prioriteringslista. Men! Ja det er et stort MEN her, for det er faktisk 10 andre partier som stiller til valg, de som går under benevnelsen "Andre".

Disse partiene har også en partileder og de har også utarbeidet et partiprogram med saker de vil prioritere å jobbe for å få gjennomført, om de "mot formodning" blir representert i vår Nasjonalforsamling etter valget.

For utgangspunktet er dessverre ikke det beste, vi blir neglisjert på alle mulige måter, Ikke er vi representert i valgomatene, ikke får vi delta i noen debatter og bare unntaksvis blir vi nevnt i radio og tv og riksdekkende aviser, og da helst etter påtrykk fra den det gjelder.

Dette må vel betegnes som et demokratisk problem? Alle partier som stiller til valg og har utarbeidet et valgprogram bør vel også få muligheten til å presentere dette. Om ikke de blir satt like mye fokus på som de etablert partiene, så burde det være mulig å arrangere en presentasjon av partiledere og det enkelte partis hjertesaker.

Det partiet jeg representerer, Pensjonistpartiet opplever stadig at etablerte partier presenterer saker som vi har hatt på programmet i mange år, den siste saken i så måte var tannhelse, som Pensjonistpartiet har hatt i sitt program helt siden starten i 1985, og som de fleste av de etablerte partiene nå profilerer seg på.

Det er selvfølgelig positivt at andre partier adopterer våre gode saker, men media bør også gjøre seg kjent med hvem som fremmet forslaget først, og at også det kommer frem når andre etablerte partier adopterer gode saker fra de som benevnes som "Andre".

Utrolig nok har klima overdøvet andre viktige saker i denne valgkampen, og de som har det som hovedsak er helt låst i sin argumentasjon, og er ikke villig til å se konsekvensene av den politikken de fører. Å tro at de kan erstatte 200 000 arbeidsplasser i oljenæringen innen 5 – 10 år, er utopi, og de tenker heller ikke på hva dette vil koste den enkelte, og da spesielt de som bor ute i distriktet, når drivstoffprisen blir 5 – 10 kr dyrere per liter!

Det paradoksale i denne politikken er at det ikke vil redusere en milliliter miljøforurensing, det at lille Norge skal redde verden fra en miljøkatastrofe med sine 0,13 % av forurensingen, er ikke annet enn å tro på julenissen og storken på samme tid.

Jeg må si meg enig med Carl I. Hagen når han sammenligner denne politikken med gutten som tisset i havet og trodde det skulle bli varmere.

Pensjonistpartiet har fokus på helt andre og mer realistiske saker, og som angår oss alle, de som ikke har like mye å rutte med som de fleste i vårt velferdssamfunn.

Vi lever i et samfunn der de fleste lever et godt og ubekymret liv. De fleste har ingen problemer med å betale sine faste månedlige utgifter, strøm, tv, telefon og internett, fasiliteter vi tar som en selvfølge. De fleste har heller ingen bekymringer for om de klarer å betale sine bilutgifter, båt/camping, sydenturer, eller andre fornøyelser som også er en selvfølge. For de fleste er den største utfordringen å vite hva de skal finne på til middag eller å planlegge neste ferietur.

Man skulle tro at dette var en selvfølge for alle som bor i et velferdssamfunn som Norge, men det er langt fra tilfelle. Det de fleste opplever som selvfølgelige velferdsgoder, må mange se langt etter. Minstepensjonister med en utbetaling på 13000 kr i måneden, enslige og aleneforeldre. Disse har de samme utgiftene som de fleste, på strøm, tv, telefon og internett. I tillegg kommer selvfølgelig husleie eller vann og kommunale avgifter, når dette er betalt blir det ikke mye igjen til fornøyelser.

Pensjonistpartiet vil jobbe for at en større del av våre ressurser blir brukt på de svakeste og mest utsatte i samfunnet. Vi vil at enslige og minstepensjonister skal få redusert kommuneskatt som kompenserer for høye kommunale avgifter eller høye husleieutgifter/fellesutgifter, i noen tilfeller kan kommuneskatten falle helt bort.

Pensjonistpartiet vil også arbeide for å få fjernet eksisterende reduksjon i trygd på 10 % for samboende, og vi vil arbeide for at trygdeoppgjøret for pensjonister og uføre skal justeres i takt med lønnsveksten uten reduksjon, på lik linje med yrkesaktive.

Dette anser vi i Pensjonistpartiet som det viktigste ved dette valget, og ikke en klimapolitikk som vil rasere det velferdssamfunnet som vi vil utvikle videre.

Hvis du ikke enda har bestemt deg eller forhåndsstemt, STEM Pensjonistpartiet!

Godt valg!