Fylkesmannen

De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren etter virusutbruddet blir betydelig. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å tallfeste hvor store konsekvenser denne krisen vil få for kommunene.

En rekke kommuner har kortsiktige lån med lav rente, disse lånene er vanskelig å fornye med den usikkerheten som råder i finansmarkedet. Regjeringen har derfor foreslått å øke egenkapitalen i Kommunalbanken med 750 mill. kr. Det vil gjøre Kommunalbanken i stand til å refinansiere en betydelig del av kommunegjelden som forfaller mot sommeren.