Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen

I Trøndelag var det 262 personer som fikk lungekreft i løpet av fjoråret.

Kreftbehandlingen har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene. I dag overlever nærmere 75 prosent av nordmenn sin kreftsykdom, men bak statistikken er det store forskjeller. Lungekreft er en av flere kreftformer som få personer overlever. Glioblastom (en form for hjernekreft) og bukspyttkjertelkreft er andre eksempler. Under fem prosent overlever glioblastom, og rundt ti prosent overlever bukspyttkjertelkreft. Mange av disse pasientene opplever derfor å få en nådeløs beskjed: Det er lite vi kan gjøre for deg. Du vil få god, lindrende behandling.

Årsaken til den høye dødeligheten er kompleks. Ofte er det vanskelig å oppdage kreftformene fordi de har diffuse symptomer, og ikke kan kjennes som en kul. Når sykdommen oppdages har den ofte rukket å spre seg til vitale organer. Noen av kreftformene er også vanskelig å behandle. Det er behov for mer kunnskap slik at vi kan snu de dystre prognosene og redde flere liv. Derfor skal pengene vi samler inn under vår årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft øremerkes kreftformer med lav overlevelse. Pengene skal gå til livsviktig forskning og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Vi i Kreftforeningen har som mål å samle inn 45 millioner kroner under årets aksjon. Det er grunn til å tro at et felles krafttak vil bidra til bedre fremtidsutsikter for de som får en kreftform som i dag har dystre prognoser. Derfor håper vi du vil ta godt imot

bøssebærerne våre. De mange tusen frivillige mobiliserer ikke bare for de vi har mistet, men for oss alle. Slik at flere skal få oppleve den aller beste følelsen i livet: Å få beskjed om at du får leve videre.

Av Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen og Tom Ander Stenbro, distriktssjef Midt-Norge i Kreftforeningen