Eva Lundemo Fosmo

Dette er det enkelt å svare på; Det er jo nettopp lokaldemokratiet som fungerte, da vi vedtok ny E6 gjennom Malvik.

Det at 23 representanter stemte for, og kun åtte stemte i mot, viser at demokratiet fungerer i beste velgående.

Nå har vi, og det med et overveldende flertall, vedtatt at E6 Ranheim–Værnes skal bygges som en firefelts motorveg med to-løps tunneler, da i stor grad som utvidelse av eksisterende trasé og med en fartsgrense på 110 km/t.

Det er ingen hemmelighet, at Malvik Høyre hele tiden har vært positiv til, og jobbet for, ny E6. Men vi har også vært tydelig på at noen dessverre bli negativt berørt i denne saken. Dette har det vært viktig å se på, og gjerne minimere.

Jeg mener det nå er funnet gode løsninger for blant annet bedre støydemping i Hommelvik. Faktisk ut over det som er hjemlet gjennom lov og forskrift.

I tillegg har Malvik nå en fantastisk mulighet til å bli en foregangskommune innen nydyrking. Dette på grunn av at Nye Veier vil opprette et nydyrkningsfond i millionklassen her i Malvik.

Nye Veier ønsker også å gi et økonomisk tilskudd, for å knytte krysset ved Reitan sammen med ny fremtidig forlengelse av Vuluveien slik at fremtidig næringsområde har tilknytning til E6 både via Sveberg- og via Reitankrysset.

I tillegg har Kommunestyret nå vedtatt at vi forutsetter at Nye Veier gjennomfører støymålinger hos innbyggere som føler seg berørt av veien, og sikrer at det gjennomføres tiltak der det er behov.

Vi Høyres lokallag mener faktisk at E6 er en internasjonale hovedtrafikkåre. Vi må ikke glemme å tenke vei for minst de kommende 40 årene, og huske at E6 hverken er en lokalvei eller et lokalpolitisk trumfkort, men en europavei, og den er faktisk en del av de internasjonale hovedtrafikkårene som går mellom europeiske land.

En stor takk til FrP, Arbeiderpartiet, varaordfører og gruppeleder fra Senterpartiet, som var enige med oss i Malvik Høyre, og til slutt sa «JA» til ny E6. Et tydelig bevis på at lokaldemokratiet i Malvik fungerer i beste velgående.

Eva Lundemo Fosmo Malvik Høyre