Hvordan kan det være mulig at folk ligger døde i sin leilighet i mange måneder / år før folk reagerer. Her må det offentlige system med alle de ansatte ha et opplegg som fanger opp når folk ikke hever trygd eller ikke lar høre fra seg på annen måte. Det kan ligge en tragedie bak.

Dette er en svært viktig politisk sak som må følges opp. Samtidig må selvfølgelig også alle som har en nabo være litt oppmerksomme på at slikt tragisk kan skje i deres nærområde. Man må vise litt ansvar for sine medmennesker og begynne å bry seg. Jeg leser i media at over 150 mennesker manglet familie til å ta gravferdsregningen i fjor. Nesten hver uke finner politiet en død person de ikke vet hvem er og stadig flere ligger døde i sitt hjem i lengre tid før noen finner dem. Over 1 million nordmenn plages av ensomhet og ca. 70 000 lever isolert. Sosial isolasjon er ifølge undersøkelser dobbelt så farlig som fedme og kan øke faren for å dø tidlig med 50 prosent. Ensomhet er i ferd med å bli vår tids største helseproblem.

Noe å tenke på for alle. Svein Otto Nilsen Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag