Coop Midt-Norge

– Vi skal bidra til at butikkene på Helgeland styrker seg ytterligere. Formålet med fusjonen er å skape økt konkurransekraft som kommer lagenes butikker, medlemmer og ansatte til gode, samt skape et robust samvirkelag som har et solid økonomisk grunnlag for videre satsing og vekst, sier Torbjørn Skei, administrerende direktør i Coop Midt-Norge.

For kundene på Helgeland medfører fusjonen at kjøpeutbyttet økes fra 1% til 2%. Basert på fjorårsomsetningen betyr dette ca. 8,6 millioner kroner mer inn på konto.

Fra Rana til Røros

– Med Helgeland på laget vil vi eie og drive 143 butikker i 27 kommuner fra Rana i nord til Røros i sør. Omsetningen i 2020 vil bli på ca. 7,6 milliarder kroner, der virksomheten på Helgeland utgjør ca. 1 milliard kroner, sier Torbjørn Skei.

Samvirkelaget eies av ca. 240.000 medlemmer.

– Vi opplever at stadig flere samvirkelag ser fordelene det gir både for medlemmer, ansatte, butikkene og lokalsamfunnet å være del av en større og mer slagkraftig enhet, sier Skei.

Siden 2016 har Coop Helgeland, Coop Kolvereid, Coop Frosta, Coop Røros, Coop Leksvik, Coop Tydal, Coop Indre Namdal, Coop Steinkjer, Coop Inn-Trøndelag og Coop Rørvik valgt å fusjonere med Coop Midt-Norge.