Nå kan kommunen ta over gravplassene fra kirken

Døden rammer oss alle, før eller senere. Det er noe vi har til felles. Men religion har vi ikke til felles lenger. Sånn har det blitt. Som Kong Harald sa det i en tale i 2016: «Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting». Med andre ord: Vi er en mangfoldig gjeng.

69 prosent av Norges befolkning er medlem i Den norske kirke. Det betyr at resten, 31 prosent av oss, står utenfor Den norske kirke. Det er 1,7 millioner mennesker – nesten hver tredje person du kjenner.

Derfor er det feil at dette ene trossamfunnet – Den norske kirke – skal ha ansvaret for alle gravplasser. Slik var det faktisk fram til nyttår. Den norske kirke har i alle år hatt enerett på å forvalte gravplasser på vegne av oss alle, uansett om vi har vært medlem i kirken eller ikke.

Slik er det ikke lenger. Fra nyttår fikk vi en ny lov som innebærer at alle kommuner nå kan ta over dette hvis de ønsker.

I den nye loven fortsetter Den norske kirke å ha ansvaret for gravplassforvaltningen som en normalordning. Men hvis kommunen ønsker å overta ansvaret, er det staten som avgjør saken. Kirken har ikke lenger noen enerett eller vetorett slik de hadde før.

Human-Etisk Forbund er svært fornøyd med denne endringen. Vi mener Den norske kirke ikke bør ha eneansvaret for en slik fellesoppgave i et mangfoldig samfunn som vårt. Slike fellesoppgaver bør ligge til kommunen. Dermed blir det likt for alle. Det er uansett kommunen som betaler for gravplassforvaltningen, så dette vil ikke føre til ekstrautgifter.

Fordelen for Den norske kirke vil være at de slipper å drive med offentlig forvaltning for alle innbyggere, og kan konsentrere seg om å drive trossamfunnet for sine medlemmer.

Vi oppfordrer derfor kommunen til å overta gravplassansvaret. Utfordringen går til kommuneledelsen og alle som er valgt inn i kommunestyret.

Hvis vi får til denne omleggingen, vil det styrke likebehandlingen mellom innbyggerne, og gjøre Norge enda bedre når det gjelder likebehandling av tro og livssyn.

Mariann Buås-Hansen Lokallagsleder Human-Etisk Forbund, Røros, Os og Holtålen lokallag