Men, men - det nytter jo ikke hva vi i lille Norge gjør når det kommer til olje?

Jo, det nytter! Det nytter at Norge stopper å lete etter olje, og det nytter at Norge planlegger å stoppe å koke kloden som verdens syvende største oljeeksportør.

Men, men - vår olje er jo renest i verden den?

Nei, det er den ikke. Premisset er uansett en total avsporing: 97% av utslippene kommer når man forbrenner oljen. Olje er olje, uansett hvordan den blir hentet opp av bakken eller havbunnen. Så enkelt. Men likevel så vanskelig å erkjenne.

Men, men - det er jo ikke realistisk når Kina gjør sånn og sånn!

Jo, det er realistisk. Husk at det bor ca. dobbelt så mange mennesker i Kina som det bor folk i Europa. Likevel har Europa historisk sett sluppet ut mer enn dobbelt så mye CO2 som Kina. Vi må starte med oss selv. Det er vi i den rike delen av verden som bruker Kina som vår store fabrikk. Det er ikke den jevne kineser som er utslippsversting. Kinas utslipp er våre indirekte utslipp.

Men, men - hva skal vi da leve av ? Dere er jo ikke realistiske!!

Jo, alt annet enn å slutte å koke kloden med klimagasser er galskap satt i system. Om man tror at man skal hjelpe kloden ved å koke den enda litt mer så bør man egentlig spørre seg selv; - Er jeg i en fornektelse? Og i Norge har vi alle forutsetningene for å kunne leve det gode liv, også etter olja. Vi er dønn privilegerte, og bader i andre naturressurser vi kan leve godt av i all framtid om vi forvalter de på en god måte. Landet vårt er også fullt av dyktige fagfolk og kloke hoder. Vi kan klare dette, for å bevare friheten, velferden og tryggheten til de som skal arve kloden. Vi skal leve av alt annet enn det som skader klima og natur.

Men, men - dere i MDG er jo for radikale og ekstreme!

Nei, alt annet enn å ta vare på vårt klima og vår felles natur, det er det som er ekstremt. Om du tenker deg godt om så er grunnlaget for alt liv, også våre egne liv, naturen og klimaet. Uten et noenlunde stabilt klima, og uten intakt natur, så finnes det ikke grunnlag for menneskelig sivilisasjon som vi kjenner den på vår felles jordklode.

Men, men - hva skal de som jobber i oljen jobbe med da?

Det er det minste problem av alle problem. Sist 50 000 norske oljearbeidere mista jobben over natta under oljekrisa i 2014, så var alle i jobb igjen innen ett års tid. Når vi slutter å lete etter mer olje vil ressursene som i dag investeres i olja investeres i nytt næringsliv - og det blir ikke mangel på jobb for folk! Steinalderen tok ikke slutt fordi vi gikk tom for stein, men fordi vi fant smartere måter å gjøre ting på. Dette vil også skje med oljealderen, ikke fordi vi pumper opp den aller siste oljedråpa på norsk sokkel, men fordi vi etterhvert forstår at det ikke er klokt å koke kloden. Det er faktisk det aller dummeste vi kan fortsette å gjøre.

Men, men - det enkleste er jo å gjøre ingenting. Eller du kan stemme MDG, slik at dette blir et reelt klimavalg. Klimahandling nå. Stem MDG.

Signert – Tommy Reinås og Ask Ibsen Lindal, stortingskandidater for MDG Nord og Sør-Trøndelag