Rørosbanen, som ble åpnet i 1877, er en viktig forbindelse mellom sør og nord i landet vårt, for både gods og passasjerer.

Må sikre oss i krisesituasjoner

Som tidligere leder av jernbaneforum for Røros- og Solørbanen, har Arnfinn Nergård god kunnskap om jernbanestrekningens muligheter.

Med «Hans» friskt i minne, påfølgende flom og redusert tilgjengelighet på hovedveier og jernbane, er det igjen aktuelt å minne om Rørosbanens mulighetsbilde.

Det er ikke lenge siden Dovrebanen var stengt en lengre periode, på grunn av ras i Soknedal. Dovrebanen er i skrivende stund igjen ute av drift, og det er neppe siste gang det vil skje.

Med to robuste jernbaner mellom sør og nord, sørger vi for at samfunnet sikres best mulig i krisesituasjoner. Hva har Bane NOR som er ansvarlig for utvikling, drift og vedlikehold av jernbanenettet gjort for å synliggjøre Rørosbanens potensial? Vi hevder svært lite, med basis i deres nylig avgitte faglige innspill til Nasjonal Transportplan.

Må prioritere

Et mindre stabilt Europa, mer vær og nye allierte rett øst for Røros- og Solørbanen gir oss stadig bedre argumenter for å prioritere strekningen. Ikke bare fordi det ganger vår egen region, men hele nasjonen.

Vi ønsker at banestrekningen prioriteres, for både daglig drift og påkommende hendelser som vi nylig har sett. Hvordan kan Rørosbanen sikre oss bedre samfunnsnytte og beredskap?

Jo, ved å prioritere:

  • Elektrifisering av Rørosbanen

  • Drift og vedlikehold

  • Flere lange krysningsspor

  • Løsninger som gir mer gods på bane

  • Materiell og driftsform som sikrer flerbruk mellom banestrekninger

  • Styrke Rørosbanens synlighet i jernbanens organisasjon

For de som har tro på Rørosbanens muligheter, også i 2023, kreves det tålmodighet og langsiktig arbeid. Vi tror at det siste årets hendelser har gitt oss bedre og flere argumenter, kan Bane NOR tenkes å snu etter den siste tids hendelser?

Jan Håvard Refsethås, 1. kandidat Holtålen Senterparti

Gudbrand Rognes, nestleder Røros Senterparti

Arnfinn Nergård, 3. kandidat Os Senterparti