Det er nå slaget om Rørosbanen står. Det er nå vi avgjør om Rørosbanen skal gjenreises som en sentral del av det norske tognettet. Det gjør vi gjennom å elektrifisere banen.

SV forventer at regjeringen kommer med ei satsing på Rørosbanen og sørger for elektrifisering. Rørosbanen kan bli helt sentral i arbeidet med å få flytta gods fra trailere over til toget. Rørosbanen kan bli navet i en slik satsing.

Det er store og økende mengder gods som kjøres på veg, lange strekninger i Norge og ut av Norge. Denne transporten gir unødvendige og store klimagassutslipp, øker slitasjen og kapasitetsproblemene på vegene og er til stor plage for de som til daglig må bruke gjennomfartsvegene, slik som E6, RV 2 og RV 3.

Det er helt urimelig at befolkningene langs for eksempel RV3 skal leve med den enorme negative belastningen som de blir påført av stadig økende gjennomgangstrafikk med trailere med gods som kunne blitt fraktet på bane. Trafikksikkerheten vil øke betraktelig ved å få gods over på jernbanen.

Vennlig hilsen Hilde Danielsen, Røros Sv og 2 kandidat til stortingsvalget for Trøndelag Sv sør. Lars Haltbrekken, Stortingsrepresentant Trøndelag Sv.