Leserbrev fra Selbu SV:

Og la det være klart: å kalle disse familiene "de svakeste" i samfunnet er ordbruk vi ikke står inne for. Man er ikke "svak" om man trenger sosialhjelp - det kan fort hende man må være sterkere enn mange andre når en står i en slik situasjon.

SV mener barnefattigdom er en av vår tids største utfordringer. Vi mener de folkevalgte har plikt til å finne - og vedta - tiltak som motvirker uønsket utvikling. Selbu SV foreslo i siste kommunestyremøte å ta vekk barnetrygden fra beregningsgrunnlaget for sosialhjelp - en ordning omtrent 80 andre kommuner allerede har innført. Vi foreslo at dette skulle fases inn fra 1. juni 2020. Dette ville belaste kommunebudsjettet for inneværende år med ca 170.000,-. Fra 1.1.2021 foreslo vi å ta ut hele barnetrygden fra beregningsgrunnlaget. Dette vil koste kommunen omlag 700.000,- pr. år. Ingen av de andre partiene stemte for forslaget.

Kommunestyret har vedtatt at den nye ungdomsskolen skal ha en svømmehall der de årlige driftskostnadene er ukjente - ordføreren kunne ikke oppgi noe kostnadsoverslag da vi stilte spørsmål om dette i forrige kommunestyremøte. Vi registrerer også at ordføreren mener det er "knallviktig" å knytte sammen scooterløypene mellom Selbu og Tydal. Selbu SV skulle så inderlig ønske at de andre politiske partiene i Selbu viste en like sterk handlingsvilje for våre økonomisk vanskeligstilte barnefamilier. Vi skulle ønske ordføreren kunne si at det er knallviktig å innføre tiltak for å bekjempe barnefattigdom - konkrete tiltak, så fort som mulig. Når vi foreslår å ta barnetrygden ut av utregningen av sosialstønad er det nettopp for å styrke og gjøre det lettere for familier å komme seg ut av fattigdom. Barnetrygden er for mange en ekstrainntekt man kan sette inn på konto, for andre er den en livbøye i en vanskelig økonomisk situasjon.

Å bruke en uttalelse fra ett NAV-kontor som en unnskyldning til å la være å stemme for et forslag som vil gi de med minst i samfunnet samme tilgang på barnetrygden som alle andre, er en ansvarsfraskrivelse og bidrar til å gjøre Selbu til en usosial kommune. I en rekke andre kommuner har man valgt å prioritere de vanskeligstilte i samfunnet.

Vi oppfordrer Selbu Ap til å gjøre som sine partikollegaer i Malvik, Namsos, Hitra, Ørland, Trondheim, Frøya og Levanger; sørg for at barnetrygden ikke blir avkortet for de som mottar sosialstønad. Det er nettopp denne gruppen som trenger det mest. Som Mie Nielsen fra Grue Arbeiderparti sier; "Nåværende ordning er urimelig og urettferdig". Selbu SV kunne ikke vært mer enig, og kommer til å fremme forslaget på nytt ved neste korsvei.

Lena Iren Horie, Åsmund Sjøberg og Gro Mari Hanem, Selbu SV