I en pressemelding skriver Olav Halvor Megård fra Pensjonistpartiet i Holtålen at han kjenner på en følelse av tristhet og nedstemthet etter å ha lest redaktør Ivar Voldens mistenkeliggjøring av ham som person og tydeligvis starten på en svertekampanje av Pensjonistpartiet: (Se lederartikkelen lenger ned på siden) Jeg har overfor redaktøren forlangt å få motsvar i bladet som er i tråd med vanlige presse etiske retningslinjer. Denne redaktøren har imidlertid sine egne retningslinjer og

kunne fortelle at dette ikke var skikk og bruk i Blinken. Og dessuten var neste utgave av Blinken planlagt gitt ut etter kommunevalget. Ukas kaktus er herved sendt redaktøren.

Jeg har fått masse positive tilbakemeldinger på mitt innlegg i Arbeidets Rett mot eiendomsskatt. En hallusinasjon er i følge google en tilstand der man kan se og høre ting som ikke eksisterer eller er virkelige. Kan redaktøren ha vært i en slik tilstand? Alle som kan lese ser at det står f.eks å opprettholde en desentralisert skolestruktur. Det står ingen ting om at oppvekstsenteret i Haltdalen skal legges ned.

Megård vil sitere ett kulepunkt fra Pensjonistpartiets program:

- PP vil opprettholde dagens skolestruktur

Når vi først er i Haltdalen vil vi gjerne opplyse Blinkens lesere om at vi også har programfestet å sette ned vassavgiften i de kommunale vassverkene med ca 35 prosent, altså den delen av avgifta som skyldes finansieringa. Dette gjør vi med å sanere gjeld ved bruk av kommunale fond. Vi har vurdert dette som juridisk holdbart og økonomisk forsvarlig.

Vår kamp mot eiendomsskatten er vår hovedsak. Vi ønsker kommunale fingre ut av lommeboka til oldemor, bestefar, aleneboende og uføretrygdede. Såpass respekt fortjener de.

Olav Halvor Megård Leder i Pensjonistpartiet i Holtålen

Foto: Faksimile fra Blinken