Mer enn hver tredje sysselsatte kvinne jobber deltid i Norge. Dobbelt så mange kvinner som menn jobber i deltidsstillinger. I helsesektoren er situasjonen dramatisk. Dette er ikke bare et kvinneproblem og en utfordring for den enkelte, det er også et samfunnsproblem da deltid går utover kvaliteten i tjenestene som tilbys.

En analyse av over 100 000 stillingsutlysninger på Finn.no viser at kun 28 prosent av alle utlyste helsefagarbeiderstillinger i 2017 var heltid. I handelsnæringa melder HK-nytt at halvparten jobber deltid.

Det er rett og slett ei deltidskrise. Deltidskrisa er også en likestillingsutfordring. Politikere vedtar, men lite skjer. Kampen mot deltidskrisa bør være politikeres jobb nummer en.

Malvik kommune har økt heltidsandelen med 14 prosent. Halvparten jobber nå heltid, og sykefraværet har falt med 20 prosent. Gjennom et styrket samarbeid med tillitsvalgte har en funnet gode løsninger for mer heltid lokalt. Hemmeligheten er at heltidskultur er topp prioritet fra den øverste politiske ledelsen.

Dette må gjelde hele kommunen, ikke bare offentlig sektor. Også innen næringsutvikling og ved etablering av nye arbeidsplasser må det oppfordres til en heltidskultur. Vi ønsker å se ordførere som fremmer kommunen sin som heltidskommunen!

LO oppfordrer kommunene til å bli heltidskommuner der heltidskulturen er rådende i alt som skjer både i og utenfor kommunens virksomhet. Kampen mot deltidskrisa må ikke bare bli ett tema i denne valgkampen, men også etter valget da politikken skal gjennomføres.

LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Trøndelag Tarjei Leistad leder