Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I all hovedsak er det 3 aktører som rapporterer fra det politiske liv i regionen. Fjell-Ljom, Arbeidets Rett og Nea Radio. Fjell-Ljom er den aktør som det er minst grunn til å kritisere da de alltid er tilstede på formannskap og kommunestyremøter og i hovedsak gir balansert mediedekning til såvel posisjon og opposisjon. Men også de burde være mer nærgående i forhold til makta. Ved budsjettbehandlingen for 2022 foreslo Pensjonistpartiet å forkaste hele budsjettet og sende det tilbake til administrasjonen. Gjengivelsen i media var så blodfattig at jeg kunne gråte blod. Pensjonistpartiet er et seriøst parti og når vi fremmer et så dramatisk forslag så må alle, ihvertfall pressefolk, skjønne at det ligger betydelig alvor bak.

Arbeidets Rett har skuffet i perioden. Mitt inntrykk er at de dukker opp «etter tilkalling» når det er saker som favoriserer posisjonen. Personlig har jeg ved flere intervjuer fått en ekkel følelse av at avisa er ute etter «å ta meg» - altså skandalisere meg og mine standpunkter. Jeg siterer fra siste oppslag om at «Megård kommer med flere beskyldninger». Jeg vet at at Arbeidets Rett har en dyktig redaktør med stor integritet. Jeg tok derfor kontakt med henne og fordi hun var enig med meg ble overskriften endret til «Megård med nye spørsmål om ordførers habilitet». Full honnør til redaktøren. Jeg må allikevel helle litt malurt i begeret. Lederen eller Rettens mening som det heter fra 09.05.2022 ga ingen mening. Innholdet var bare et forenklet resyme om hva som har skjedd i saken om Gauldalsløypa. Overskriften og avslutninga «Siste ord er ikke sagt» kan tolkes som en tom trussel ? Det kan bety at avisa har tatt standpunkt til fordel for scooterløype til ulempe for reindrift, friluftsinteresser, natur og mangfold ? I den tid vi lever med natur og klimautfordringer herr redaktør, er ikke dette umusikalsk ?

Nea Radio har gjort mye ugagn for oss gjennom sin kjappe «fyre fra hofta stil». I starten av scooterdebatten var de et mikrofonstativ for scooterinteressene uten at motkreftene fikk slippe til overhodet. Vi presiserer igjen at vi ikke kan defineres som motkraft men at vi står støtt i debatten som et lov og ordenparti. For å være fair så har Pensjonistpartiet fått mye tid på radioen.

Jeg håper det aldri blir slik i vår region at ordførere, kommunedirektører og andre maktpersoner gjør forsøk på å ta kontroll over media og den frie ytring. Jeg grøsser og føler direkte ubehag når jeg ser metodene som er i bruk hos vår mektige nabo i øst.

Jeg håper at «Cheerledere» for og imot scooter kan roe ned sin retorikk. For årene som kommer har jeg god tro på en god tone og en ytterligere forbedret journalistikk i våre lokale medier.

Ålen, 14. mai 2022

Olav H Megård formannskapsmedlem Pensjonistpartiet