– Mange bedrifter er helt avhengig av inntektene gjennom vinteren for å klare å holde hodet over vannet, skriver Eva Lundemo Fosmo (H) i et debattinnlegg.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk beholder jobben sin eller kommer raskt tilbake i jobb, mener hun.

Hun sier videre at regjeringen nå tildeler kommunene ytterligere 750 millioner kroner, som skal kompensere bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak, og at Malvik kommune får ytterligere 346 000 kroner.

– Samlet har regjeringen snart fordelt 3,1 milliarder kroner til kommunene, som kjenner de lokale forholdene best og kan hjelpe det lokale næringslivet gjennom krisen.

Malvik kommune har tidligere fått tildelt nesten 18 millioner i ekstrabevilgninger.

– Det blir nå viktig at kommunen er rask med å fordele disse pengene, og til virksomheter som har det tøft, avslutter Lundemo Fosmo.