Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Økning i heltidsstillinger under Erna Solberg

Fleksibilitet i arbeidslivet er viktig for at bedriftene skal være konkurransedyktige og overleve over tid. Samtidig er motiverte, kompetente arbeidstaker med en sikker og trygg arbeidsplass viktig.

Spesielt i det offentlige er det (for) mange deltidsstillinger. Men det er faktisk også mange som ikke ønsker å jobbe full tid. Venstresiden har hatt fokus at det må tilbys faste heltidsjobber, og at den borgerlige regjeringen ikke har hatt fokus på dette.

Ufrivillig deltid er helt klart et sentralt tema. Men under den borgerlige regjeringen har det faktisk skjedd noe. Monitorundersøkelsen for kommune- og fylkeskommunene ble lagt fram av KS (Kommunenes Sentralforbund) i august. Tallene der viser at andelen heltidsstillinger har gått mer opp under Erna Solbergs regjering enn under Jens Stoltenberg.

I perioden 2005 til 2013 under Jens Stoltenberg (AP) gikk heltidsandelen opp fra 47 til 49%

I perioden 2013 til 2020 under Erna Solberg (H) gikk heltidsandelen opp fra 49 til 56%

Samtidig viste Fagforbundets deltidsrapport for 2021 at Arbeiderparti- og Senterpartikommuner er verst på ufrivillig deltid.

Grunnen til økningen i heltidsstillinger kan sikkert diskuteres, men en viktig grunn er den borgerlige regjeringens systematiske jobbing med å lage mer fleksible turnusordninger. Økningen er uansett gledelig, men det blir feil å framstille det slik at de borgerlige ikke har hatt fokus på dette temaet.

Forskningsstiftelsen FAFO (med bakgrunn i Fagbevegelsen) sine forskere mener at et annet element er viktig; jo høyere utdanning du har, jo større er sannsynligheten for at du vil jobbe heltid.

Derfor er Høyres sterke satsing på skole og utdanning viktig, også med hensyn til stillingsandeler.

For Røros Høyre

Kjell Magnus Krog