Stjørdal kommune

Det er sendt eget varsel til abonnentene i dette området, skriver Stjørdal kommune i en pressemelding.

– Med bakgrunn i et stort antall vannprøver er vi trygg på at hendelsen kan isoleres til et begrenset område i vannforsyningsområdet.

Foreløpige prøvesvar viser tegn til bedring her også etter iverksatte tiltak. Ny vurdering vil bli gjort på fredag.

Kartetviser det berørte området i sanntid.