Malvik Høyre

To av oss har vært elev ved Malvik VGS, og av erfaring frykter vi absolutt ikke at fritt skolevalg betyr nedleggelse, tvert imot. Fordi vi er stolt nok av skolen til å virkelig kunne påstå at en ordning med fritt skolevalg ikke kommer til å føre til noe nedleggelse. Av erfaring i klassesammensetninger har det også allerede før fritt skolevalg vært en del elever som har valgt seg til skolen, selv om de egentlig har en annen nærskole med likt linjetilbud.

Som tidligere elever på Malvik VGS synes vi at det er trist at Malvik Arbeiderparti har så liten tro på Malvik VGS og andre distriktsskoler.

Da Hanne søkte på videregående, var det eneste hun visste at hun ønsket å starte på nytt, med nye mennesker. Hun ønsket å søke meg inn på linjen studiespesialisering. Starte på nytt og gå studiespesialisering, to mål som høres enkelt ut å oppnå. Men dette var to mål som ikke kunne oppnås med nærskoleprinsippet.

Denne debatten handler ikke om å overkjøre fylkene, den handler om personlig autonomi. Vi mener at når man er ferdig på ungdomsskolen at man er i stand til å klare å ta dette valget selv. Valget skal ikke bestemmes av postnummeret ditt, det skal bestemmes av hva du selv vil. Dette handler om å flytte makten fra fylkeshuset og over til kjøkkenbordet.

Ved at man opprettholder nærskoleprinsippet så opprettholder man at fylkeskontoret skal bestemme hvilken skole du går på, det skaper ikke bare mindre valgfrihet, men det skaper mindre mangfold. Dagens ordning legger opp til en “one size fits all”-løsning.

Vi mener det blir det helt feil med denne ordningen hvor de aller fleste må gå på nærskolen sin basert på et valg av adresse som er tatt av foreldrene.

Mange ønsker å begynne på nærskolen sin, med vennene sine og det miljøet de trives i, men det er ikke for alle. Dette legger Høyre og resten av regjeringen til rette for. Regjeringen legger til rette for at de ungdommene som har behov for å velge noe annet, får mulighet til det.

AP mener at fritt skolevalg kun er for de få. Men ser man på tall fra Nord-Norge, som uten tvil representerer mange av distriktsskolene, så kommer hele 9 av 10 inn på sitt førstevalg.

For ungdom i Malvik blir det nå lettere å søke seg til Ole Vig VGS, som for flere i kommunen ligger nærmere deres bosted enn Malvik VGS.

Det er en kjensgjerning at fritt skolevalg ikke er den mest perfekte modellen, men det er den mest rettferdige. For med begrensede plasser på dagens videregående skoler, så bør det avgjøres av en faktor elevene selv kan påvirke, nemlig karakterene deres.

Og nei, fritt skolevalg handler ikke om at vi i Høyre ønsker oss et skolemiljø med karakterjag til jul. For som i alle parti består vi av ulike folk med ulike karaktersnitt, lommebok og ikke minst ulik adresse.

Flere av de rødgrønne vil at 16-åringer skal få stemmerett, men bestemme skole skal de ikke få. Fritt skolevalg handler om valgfrihet, mangfold og å finne en mer rettferdig løsning enn dagens nærskoleprinsipp legger opp til.

Det er som Unge Høyre lederen Ola Svenneby sier så godt: «Fritt skolevalg er en rettighet til elevene. Enten til å velge seg til noe. Men like viktig: “Det er en rettighet til å velge seg bort.”

På vegne av Malvik Høyre og Malvik Unge høyre

Julianne Moen Foss, kommunestyrerepresentant, Høyre Hanne Lundemo Bakken, Nestleder Malvik Høyre Jørgen Enoksen, kommunestyrerepresentant, Høyre