John Morten Nesvold

– Holtålen har et slagord «mulighetenes kommune» og kommunen og dens innbyggere prøver til stadighet å etterstrebe dette. Vi har mange unge politikere og mye flott ungdom som faktisk ønsker å skape engasjement og arbeidsplasser og som tenker nyskapende. Det er ikke bestandig like enkelt. Det stikkes kjepper i hjulene stadig vekk og det kan til tider være helt umulig å gjennomføre enkelte prosjekt.

Gaula, ble vernet, selv om den yngre generasjonen ønsket utbygging. Kanskje vi har hatt det bedere i Holtålen om den hadde blitt utbygd? Det svaret får vi aldri.

HV-Senteret møtte stor motstand når det skulle bygges. Den eldre garde påsto at livskvaliteten deres ble dårligere om det ble bygd. Se i ettertid hva det området har gitt lokalsamfunnet. Det tror jeg er mye.

Motorsenter. Stor motstand og noen av den eldre garde truet med å flytte fra bygda. Motorsenteret har allerede skapt stort engasjement og optimisme. Det settes stor pris på dette tilbudet av den yngre garde, og potensialet er stort.

Rekreasjonsløyper for snøscooter har den yngre generasjon ønsket i mange år og ble satt stor pris på når det endelig ble en realitet. Politi og SNO hadde lite eller ingen ting å påpeke etter et stort antall kontroller. Bedrifter etablerte seg i sammenheng med rekreasjonsløypa og dette er kanskje det største næringspotensialet vi har hatt i kommunen på mange, mange år. Den eldre garde er engasjert og motarbeider så godt de kan.

Jo jeg er klar over at vi alle har forskjellige meninger, og det er helt naturlig. Skal det skapes noe og tenkes nytt, så må vi finne oss i å forsake noe annet og prøve å være litt optimister. Men det er den yngre garde som i hovedsak ser nyskapning og det er den generasjonen som er framtida for Holtålen. Veldig synd at de til stadighet motarbeides.

Det som også er en kjensgjerning er at det er den samme gruppa folk som stort sett har motarbeidet alle prosjekt jeg nevner ovenfor, men det finnes mange fler.

Hva om disse personene hadde lyttet til den yngre generasjon, og i tillegg brukt det negative engasjementet til noe positivt og hjulpet den yngre garde. Da tror jeg Holtålen Kommune hadde framstått som en mye bedre kommune å bo i.

Ja, uten tvil -vi har en gjeng gamle gretne gubber i Holtålen som stikker kjepper i hjulene til framtida og den yngre garde. De ser veldig lite positive ting i nyskapning og da blir framtida i Holtålen ikke bare enkel.

Jeg håper «gubbene» er en utdøende rase i kommunen og den yngre garde fortsetter utviklinga i framtiden.

John Morten Nesvold Grunneier, setereier snøscooterentusiast og glad i bygda og kommunen sin.