Enighet om Selbu - men hva så? spør Selbu Høyre i ei pressemelding:

Spørsmålet er hva vi gjør hvis utviklingen går dithen at Selbu ikke får bestå som egen kommune.

Fylkesmennene har fått beskjed om å tegne kommunekartet, ikke bare ut fra kommunenes ønsker, men ut fra at stortingsflertallet ønsker færre kommuner. Det er Stortinget som til sist avgjør.

Kommunestyret har vedtatt tre alternativer for Selbu: Selbu, Neadalen og Værnes. Det er full enighet om at Selbu er førstevalget. For velgerne blir det desto viktigere å få vite: Hva er partienes andrevalg? Neadalen? Eller Værnes?

Hvis en av Neadalens kommuner ikke får bestå alene, får ingen det. Da ser Selbu Høyre Neadalen som det naturlige alternativet. Vi har et naturlig, næringsmessig og kulturelt fellesskap.

I Værnes kommune vil vi måtte sende mange millioner kraft- og skattekroner «neom skoginj». Sannsynligvis vil vi også miste Selbu VGS. Selbu Høyre vil ikke bare jobbe for å nå førstevalget. Vi vil også jobbe for å unngå sistevalget. Hvis ikke, kan det bli der vi havner.

Nils-Even Fuglem og Hans Bårdsgård

listekandidater for Selbu Høyre