Torsdag vedtok Røros formannskap en skarp uttalelse der det heter at formannskapet føler seg ført bak lyset av LHL. Formannskapsmedlem Mona W Slettum fra Høyre kommenterer saken gjennom et leserbrev:

Røros Kommune opplever at de er ført bak lyset av LHL  i en prosess som syntes å være  god i tillegg til avklart. Avklart ifht  hvordan den skulle være videre ved at Røros Kommune var med i salgsprosessen og hadde tid til å gjøre sine vurderinger før endelig vedtak fattes ifht salg av LHL's eiendom på Røros.

Vi mener det er riktig å ta opp  denne dårlig behandlingen   i formannskapet og  gi en samlet tilbakemelding til LHL på det som oppleves som for dårlig i denne prosessen.

Det som imidlertid ikke kommer fram i media er hvor viktig LHL er for Røros . En betydningsfull og viktig arbeidsplass med sine  80 arbeidsplassene (50 årsverk) , et faglig tilbud som krever høyt kompetente ressurser  og som gir god kvalitet på behandlingstilbudet til de som er nødt for å benytte seg av og de som ønsker å benytte seg av tilbudet til LHL.

Det viser seg å være en særdeles god investering kommunen gjorde i sin tid når de stilte tomt til disposisjon til LHL . Det er betalt tilbake i form av arbeidsplasser , skatteinntekter , høyt kvalifisert arbeidskraft som har enten flyttet til Røros eller kan fortsette å bo på Røros og bruke sin kompetanse her på Røros.

Ser vi bort fra det som har skjedd i denne prosessen er det enkelt å forstå LHL sine prioriteringer og vurderinger ifht at alle må drive sine selskaper med mest mulig lønnsomhet for å sikre drift og utvikling.

Når LHL nå har et ønske  om å selge bygningsmassen til andre aktører  og selv fortsette å drive  det tilbudet som i dag finnes på LHL Røros må vi passe på å ønske nye eiere  velkommen. Vi ønsker et fortsatt godt samarbeid med LHL og har et inderlig ønske om at det gode tilbudet som de i dag legger til grunn på Røros kan fortsette i uoverskuelig framtid .

Mona w Slettum

Røros Høyre