– Staten la nettopp frem sitt forslag til jordbruksoppgjør, og landbruket blir tilbudt 10.15 milliarder kroner i 2022. Forutsatt at jeg har forstått detaljene i forslaget riktig, synes jeg at dette fremstår som et godt utgangspunkt til forhandlingene om årets jordbruksoppgjør; og det vil legge til rette for vekst og optimisme i næringen og i mange bygdesamfunn, skriver nestleder i Trøndelag Venstre, Karl M. Buchholdt, i et innlegg.

– Landbruket er en bærende næring i mange store og små samfunn. Det gjelder både i Trøndelag og i resten av Norge, fortsetter Buchholdt.

– Det er grunn til å være godt fornøyd med regjeringen. Det tilbudet som er lagt fram gir mulighet for videre satsning i landbruket og sikring av en bærekraftig matproduksjon i Trøndelag og i hele landet. Derfor: Lykke til med videre forhandlinger.