Petter Almås & Gøril Lundereng Skjefte

Kalenderen viser 2019 og det er tid for kommune- og fylkestingsvalg. I Holtålen er det godt å vokse opp, godt å bo og godt å bli gammel, men det står ting på spill – også for oss.

Landet styres for tiden av fire partier som viser liten interesse for distriktskommuner som Holtålen. Privatisering, sentralisering og økte forskjeller er ikke noe vi kan sitte rolig og godta, men jobbe med å fremme mer rettferdige alternativer for. I denne sammenhengen er årets kommunevalg viktig.

En oppvekst i kommunen vår skal være så god at man med stolthet kan skilte av å komme fra Holtålen. Vi har barnehager og skoler som leverer god kvalitet, og vi har en imponerende bredde i kultur- og idrettstilbud som sikrer oss en aktiv og innholdsrik oppvekst.

Likevel er det en del ungdom som sliter med å komme seg gjennom skoledagen, også på skolene i Holtålen. Depresjoner og skyhøye forventningspress er ikke noe som bare rammer ungdom i de store byene, men noe vi må ta på alvor også i vår kommune.

Etter Arbeiderpartiets syn er dette noe av det viktigste vi jobber med innen oppvekstsektoren i kommunen. Vi er overbeviste om at en satsing på trivsel og kvalitet i barnehagene og skolene våre er en viktig investering for framtida.

En trygg og god oppvekst gir gode relasjoner til hjemstedet og øker sjansen for at ungdommen blir eller kommer tilbake til kommunen. Det er viktig for befolkningsutviklinga.

Vi stiller til valg på Arbeiderpartiets liste for å være med på å sikre gode tjenester for kommunens innbyggere samt for å være med på å påvirke utviklinga av kommunen vår.

Ungdommen er framtida og vi mener derfor det er viktig at ungdommen er med på å forme framtida. Bygdene i kommunen vår har gjennom generasjoner bevist at alt er mulig om alle tar i et tak.

Vi stiller oss til disposisjon for å ta i et tak sammen med 14 andre Arbeiderparti- kandidater og ordførerkandidat Dag for de fire neste årene.

9. september er dagen som gjelder, men allerede fra 1. juli er det mulig å forhåndsstemme i kommunehuset. Vi håper mange skoleungdommer og andre benytter seg av dette om du ikke har mulighet til å stemme på valgdagen.

Fire partier stiller til valg ved årets kommunevalg i Holtålen, dette tyder på at vi har engasjerte innbyggere.

Vi håper på høy valgdeltakelse og oppfordrer spesielt kommunens framtid til å bruke stemmeretten.

Godt valg ønskes alle – vi håper på ungdommens støtte.

Petter Almås & Gøril Lundereng Skjefte Ungdomskandidater, Holtålen Arbeiderparti