Fylkesordføreren har de siste månedene hatt diverse innlegg i avisene i Trøndelag hvor han har kranglet med Senterpartiet om hvem de skal samarbeide med etter valget.

Det skal han få gjøre i fred for Høyre, men når han i samme slengen sprer usannheter om Høyre og de andre regjeringspartiene vil jeg som Høyres fylkesordførerkandidat si fra.

Skulle vi tro Sandvik er alt elendighet for Trøndelag under dagens regjering. Slik er det naturligvis ikke:

- Arbeidsledigheten i Trøndelag er rekordlav - Sysselsettingsveksten er stor, 3000 flere sysselsatte i 2018 - Sykehuskøene har gått ned mens de gikk opp under AP - Kommuneøkonomien er god. Ingen kommuner på Robeklista - Mindre dyrket jord bygges ned, mer jord nydyrkes - I 8 av 10 klagesaker får kommunene medhold, mens bare halvparten så mange fikk det under AP - Konkurranseutsetting av jernbanen vil gi oss et mye bedre togtilbud på Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen og Dovrebanen. - E6 blir bygges ut for mange milliarder - Klarsignal er gitt for ny NTNU-campus

I Fylkestinget har Høyre sagt nei til Arbeiderpartiets kutt i busstilbudet. Vi har ambisjoner for hele fylket. Og vi vil investere mer og tenke nytt når det gjelder fylkesveiene slik at vi kan stoppe det økende forfallet.

Vi vil styrke de videregående skolene i distriktene ved å satse på profilskoler, skoler hvor man satser særskilt på fag hvor man står sterkt og hvor det lokale arbeidslivet etterspør arbeidskraft.

Også for næringslivet og arbeidsplassene er dette det viktigste. Vi i Høyre har de siste månedene besøkt bedrifter i de fleste kommunene i fylket, og det er nettopp gode skoler og gode veier de etterspør. I tillegg til myndigheter som spiller på lag.

Trøndelag Høyre har «Muligheter for hele Trøndelag» som overskrift på programmet vårt. Det går vi til valg på.

Pål Sæther Eiden Fylkesordførerkandidat (H)