Tore O. Sandvik

Barna våre er avhengig av at læreren vises på skjermen, vi voksne av at vi får gjort mest mulig av våre arbeidsoppgaver hjemmefra, og jeg tror flere av de eldste blant oss har funnet glede i å Facetime med barn og barnebarn. Det må alle få muligheten til. Nå må vi for alvor få fart på utbygginga av høyhastighetsnett til alle i hele landet, uavhengig av hvor man bor eller jobber.

Når vi har kommet oss gjennom denne pandemien, vil alle huske hvordan disse månedene var for resten av livet. Både på godt og vondt. På godt så er en av de tingene jeg vil ta med meg at vi har funnet nye måter å arbeide på. De digitale verktøyene har vært her en stund, men nå har vi for alvor også tatt de i bruk. Norge digitaliseres i rekordfart.

Å sikre alle i Trøndelag tilgang til høyhastighetsnett overalt vil koste milliardbeløp. Da må flere være med på spleiselaget. Nær sagt alle har tilgang til internett, men så mange som hver femte husstand står uten tilbud om høyhastighets internett. I Trøndelag har ca 82 prosent dekning på 100 mbps hvis vi medregner Kabel TV-linje, men fremdeles er det 40 000 husstander som har en for dårlig bredbåndsdekning. De tjenestene vi benytter oss av via nett krever mer nå enn før, både som privatpersoner og blant bedrifter utenfor allfarvei.

Skal vi nå målet om at alle husstandene skal ha tilbud om fibertilgang, så vil det minst koste kr 60 000,- pr husstand. Av dette tar normalt utbyggerne mellom 20 og 25 tusen kroner. Noe kan trolig bygges med en rimeligere teknologi, men i en fremtid med økte krav til hastighet er dette kortvarige løsninger.

Jeg er sikker på at vi har mye å lære av denne krisen, og ettertiden vil vise hvor godt vi som samfunn løste situasjonen. Et viktig læringsmoment er betydningen av å være tilkoblet omverden, selv om man sitter i sin egen stue. Det har ikke bare hjulpet oss å holde hjulene i gang. Det har også bidratt til at samtlige nordmenn er klar over alvoret i denne situasjonen, og at informasjon er det som har blitt spredt i stedet for smitte. Nå gjøres til og med legekonsultasjoner over nett også utenfor Finnmark.

Vi vet ikke når neste krise kommer. Den kan komme allerede neste år – pandemier og naturkatastrofer tar ikke hensyn til snøen som falt i fjor. I mellomtiden mener jeg at vi nå en gang for alle må sikre alle som bor i Trøndelag og Norge god og stabil tilgang til internett. Nå er tiden inne for å bygge ut, slik at vi bidrar til å holde hjulene i gang. Det er graveressurser ledig på markedet, og korona-krisen har trolig medført enda flere ressurser tilgjengelig.

Jeg vil trekke fram lærerne i Trøndelag, som har utvist en enorm kreativitet og evne til å omstille seg for å sørge for at elevene våre får den opplæringen de skal ha. Historier om mattelærere som underviser regresjonsanalyse på strømmetjenesten Twitch samtidig som de prater med elevene på chatteprogrammet Discord, og senere har fagsamtaler på Skype er imponerende. Jeg tror dette er starten på en liten revolusjon i skolen, ikke minst med tanke på etter- og videreutdanning for de av oss som ser at man må ha påfyll av kompetanse gjennom arbeidslivet. Men da er det noen viktige betingelser som må være på plass, og den første er at alle sammen har tilgang til internett.

Det vil være god motkonjukturpolitikk å få hele Trøndelag og Norge på høyhastighetsnett. Det gir arbeidsplasser og markedsmuligheter, men først og fremst legger det grunnlag for å bygge videre på den digitale nettundervisningsrevolusjonen vi i disse dagene opplever på skolene våre. Den må vi ta med oss videre til de voksne i den kompetansereformen vi har jobbet med de siste årene. Å kunne ta ekstra utdanning uten å flytte hjemmefra, med lavest mulig terskel uavhengig av hvilken utdanning du har fra før eller hvilken jobb du står i – er framtida. Den kan være en fugl fønix opp fra asken etter koronaepidemien i Trøndelag og Norge. La oss gjøre det sammen.

Tore O. Sandvik Fylkesordfører Arbeiderpartiet