Statens Vegvesen

Et stadig våtere klima, med store og plutselige nedbørsmengder, stiller større krav til Statens vegvesen når vi skal sørge for et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem.

– Ekstremnedbør som flommer over vegbanen, øker trafikantenes risiko for trafikkulykker, og det øker slitasjen på vegene, sier Roar Dypvik, prosjektleder Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

– Vi som driver med drift og vedlikehold jobber med å forebygge dette, ved å sørge for at såpass enkle ting som grøfter, vegbanens kanter og stikkrenner er riktig dimensjonert for å ta unna vannet som kommer. På den måten holder vi vegen sikker for trafikantene, og fremkommeligheten god for både næringsliv og privatpersoner.

I vår fikk Statens vegvesen tildelt 600 millioner koronakroner til å gjennomføre ekstraordinære tiltak. Ti millioner gikk til å sørge for bedre avrenning på riksveger i Trøndelag.

– Vi fikk en tildeling på ti millioner, for å ruste opp stikkrenner, drenering og grøfter langs E6, E14, E39 og riksveg 70 i Trøndelag. Vi har allerede utført nesten halvparten av arbeidet i løpet av mai. Resten blir gjennomført forløpende, og vi skal være ferdige i løpet av sommeren, sier Dypvik.

– Dette er arbeid som vi ikke hadde fått gjort på lenge ennå, om det ikke var for disse ekstramidlene. Vi ser at det er et stadig større behov for å forberede oss på større vannmengder, og vi tar de stedene vi vet behovet er størst, først. Vi dimensjonerer rett og slett opp vegnettet for å tåle økt vannføring, for eksempel ved at vi bytter ut gamle stikkrenner fra 400 mm til 600 mm.