Leserbrev:

I Sør-Trøndelag Fylkesting har SV over år satset på en desentralisert skolestruktur når det gjelder den videregående skolen.  Dette er helt vesentlig for å opprettholde, men selvfølgelig aller helst øke, befolkningen i distriktet.

Dette viktige nærskoleprinsippet har gjort at unge har hatt muligheten til å bo hjemme under skolegangen så lenge det er praktisk mulig. Det er i dyp motstrid til høyrepartienes kampsak i fylkestinget som er karakterbasert opptak. Dette kamufleres som "fritt skolevalg", men den friheten gjelder i realiteten bare de med de beste karakterene, og vil utarme distriktsskolene.

For kort tid siden inviterte Røros Videregående skole til «Åpen dag», et veldig positivt initiativ. Representanter fra næringslivet og skolen møttes for å inspirere hverandre og å satse sterkere på et gjensidig samarbeid. I den sammenhengen var det også naturlig å synliggjøre behovet for videre- og etterutdanning til de som allerede er i arbeid. Hospitering og tilgang på lærlingplasser er i tillegg helt vesentlig bidrag til å holde på ungdommen.

SV i Sør-Trøndelag vil fortsette å jobbe iherdig for at Røros Videregående Skole skal være en krumtapp i utviklingen av Fjellregionen.