Jan Erik Øvergård

Stein Egil Selboe

Even Erlien

Ti «gretne gubber» tok i mai til orde for at A-aksjonærene burde organisere seg. Bakgrunnen var oppslaget i Fjell-Ljom 25.4.22 om Ren Røros Frontal AS. Det gikk på omorganisering av selskapet og behov for navnebytte. Det var visst ikke så enkelt å skjønne hva slags selskap dette var.

Navnet Ren Røros AS er fremdeles vanskelig å akseptere for mange. Det gjorde at vi på generalforsamlingen i juni foreslo at navnet burde endres tilbake til Røros E-verk AS. Det fikk tilslutning fra et stort flertall av a-aksjonærene. Dessverre stemte Røros kommune med sine 20.000 aksjer mot endring med begrunnelse i at de ville vite hva en omprofilering ville koste.

Spørsmål ble også stilt ved e-verkets strategi om vekst. Det er lett å strø om seg med honnørord som innovasjon og utvikling, men det er som regel slik at det tar tid og stor innsats å bygge opp ny virksomhet. Vår vurdering var og er at e-verket ikke har den nødvendige kompetanse eller kapasitet til å lykkes med en slik strategi. Det finansielle handlingsrommet er heller ikke til stede lenger. Gjelden har økt fra 110 mill. kr til 240 mill. kr. Det er kun utbetalt ett beskjedent utbytte ett år siden 2011, i motsetning til andre kraftselskap som jevnlig har betalt utbytte.

Det er derfor vi med glede ser at styret nå innstiller på at en skal konsentrere seg om kjernevirksomheten. Det er noe med å ha fokus på og bli god på det en skal drive med. Det utelukker ikke utvikling.

A-aksjonærene har rett til to av sju styrerepresentanter. Det er i dag en valgkomite felles med kommunen som innstiller på kandidater. Det er etter vårt syn en rett som bør håndheves av en aksjonærforening.

Kommunen har 67 % av aksjene. Vi kan ikke se at det har vært noen seriøs behandling av selskapet i kommunestyret, heller ikke kan vi se at det har vært vurderinger av noen betydning i eierskapsmeldingene.

Det er vi innbyggere og andre abonnenter som står for det meste av inntektene til e-verket.

Vi mener derfor at det bør etableres en aksjonærforening, og vi har tatt oss den frihet å sette ned et interimsstyre som har arbeidet med forslag til vedtekter, stiftelsesmøte og forslag til styre. Interimsstyret består av Even Erlien, Stein Egil Selboe og Jan Erik Øvergård.

Vi vil forhåndsvarsle alt nå at vi kommer til å invitere til et stiftelsesmøte for Røros A-aksjonærforening på Storstuggu tirsdag 17. januar 2023.

Røros, 07.11.2022

Even Erlien Stein Egil Selboe Jan Erik Øvergård