Tove Hegseth

Holtålen Arbeiderparti er opptatt av gode helsetjenester og et godt utbygd tjenestetilbud til kommunens innbyggere. I en kommune med økende antall eldre, må helsetilbudet tilpasses brukernes behov og funksjonalitet. For ungdom er det samfunnets krav og forventninger som øker behovet for gode tjenester i nærmiljøet.

Eiendomsskatt?

Vi har lagt merke til at pensjonistpartiet går til valg med å fjerne eiendomsskatten. Eiendomsskatten utgjør ca 7,5 mill. i året, dvs 30 mill. i løpet av perioden 2019-2023. Foreløpig har det ikke kommet noen konkrete tiltak som skal dekke opp for disse millionene. Det skrives at «man ikke tar i bruk fond eller andres penger til drift av kommunen» (sitat David Engan, Arb. Rett 24.06.19). Hvor skal man hente 30 millioner?

Ifølge omsorgsplanen 2018-2026 for Holtålen kommune vil antall eldre i aldersgruppen 80-89 år øke med 86 personer de neste 9 år. I 2028 kan vi forvente å ha 214 personer over 80 år, og man antar at 20-25% av disse vil ha behov for heldøgnsplasser. I tillegg til økt antall eldre vil flere arbeidsoppgaver bli flyttet fra sykehusene til kommunene.

Hvem skal passe på faren din når det ikke er sykehjemsplasser eller ansatte nok til å ta vare på ham? Hvem skal se til moren din når hjemmetjenesten ikke har kapasitet til å utføre tilsyn, passe på at hun får i seg mat, se til helsetilstanden hennes?

I et samfunn som stiller stadig høyere krav og forventninger til ungdommene, er det økende behov for et tilbud om helsestasjon for ungdom som er åpen på ettermiddag/kveldstid. For med et dårlig tjenestetilbud; Hvem skal datteren din snakke med når hverdagens krav og forventninger blir for mye å håndtere?

Holtålen Arbeiderparti vil:

at alle innbyggere skal gis gode helsetjenester følge opp den nylig vedtatte omsorgsplanen at det skal opprettes helsestasjon for ungdom og det må finnes gode tilbud innen psykisk helsearbeid jobbe for at det fortsatt skal være lege- og tannlegekontor i Ålen at vårt lokalsykehus skal være St. Olavs Hospital, og Røros IMA skal være et fullverdig tilbud at mat som leveres i tilknytting til helse- og omsorgstjenester skal være god og næringsrik

Holtålen AP går til valg med fokus på gode tjenester framfor kutt i eiendomsskatten.

Tove Hegseth, varaordførerkandidat Holtålen AP