Arbeiderfestivalen i Hommelvik Festivalkomiteen

- Vi må ta del i den nasjonale dugnaden for å hindre videre smittespredning og slå viruset ned, slik nasjonale helsemyndigheter tilråder, sier leder for festivalen, Anniken Refseth.

Vi jobber nå med en plan om å utsette årets arbeiderfestival til høsten og uke 36/37, slik at festivalen får tilknytning til Gubbens (Johan Nygaardsvold) fødselsdag den 6. september. Festivalkomiteen har enda ikke lagt en detaljert plan for hvordan denne utsatte festivalen vil se ut, og vil selvfølgelig måtte forholde seg til det myndighetene anbefaler og tilråder.

- Vi vil rette en stor takk til våre samarbeidspartnere for å ha vært så fleksible slik at vi kan få til festival, selv om den ikke skjer på tradisjonelt tidspunkt. Det er mye folk som skal på plass, flyttes på og koordineres, så alt er selvfølgelig ikke klart for en høstutgave av festivalen enda, sier Refseth.

Når det gjelder 1. mai-feiring vil Arbeiderpartiet sentralt ta stilling til dette sammen med alle partilederne på et møte i neste uke. Vi vil derfor komme tilbake til 1. mai konkret på et senere tidspunkt.

Arbeiderfestivalen i Hommelvik mener det er viktigere enn noen gang at vi står sammen og viser samhold, solidaritet og medborgerskap i den krisetiden vi nå går igjennom. Derfor mener vi det er viktig at vi får til en festival i løpet av året der vi framhever nettopp disse verdiene og viderefører det positive som har kommet ut av denne krisen.

Festivalkomiteen vil komme tilbake med er informasjon og nytt detaljert program etter hvert som situasjonen utvikler seg og normaliserer seg. Fatt mot, kamerater!

Med vennlig hilsen Arbeiderfestivalen i Hommelvik Festivalkomiteen