Fylkesmannen i Trøndelag

Oversikt over personer med demens i kommunene i Trøndelag

Aldring og helse - Nasjonalt kompetansesenter har lansert "Demenskart" hvor man kan finne prognoser for hvor mange i sin kommune som har- og som vil, utvikle demens i årene fremover.

Ut fra kartet ser vi at det er betydelig flere med demens i Trøndelag enn det man har antatt. Tallet vil også øke mere enn det vi har tradd.

Befolkningen i Trøndelag er eldre enn gjennomsnittet i Norge, og har derfor også en høyere andel av demens. Andelen med demens i Trøndelag er i dag 1.91%, mens gjennomsnittet i Norge er 1.88%. I 2030 vil andelen med demente i Trøndelag være 2.53%, altså en økning med 32.46%. I Norge vil andelen med demens være 2.48 i 2030.

Det interaktive kartet som er laget vil vise antall personer med demens i den enkelte kommune. Verktøyet vil være nyttig for planlegger og politikere i sitt arbeid med å planlegge og forberede seg på å sikre gode helse - og omsorgstjenester i Trøndelag også i fremtiden.