I 2021 er det 26 år siden musikklinja på Tynset ble startet opp. Med linja er vi en del av et godt etablert kulturliv og fungerer som et springbrett for all musikkinteressert ungdom i Nord-Østerdalen. Nå trues dette tilbudet av en innstilling fra Innlandet Fylkeskommune om å ikke ta inn en ny førsteklasse til høsten, på grunn av èn søker mindre enn kvota krever.

Vi i avgangsklassen ser på denne innstillingen som et tap både for lokalsamfunnet og regionen.

Solid og godt miljø

Musikklinja tilbyr en givende skolehverdag, hvor vi får tett oppfølging fra lærere og god tilknytning til de andre musikkelevene. Samholdet er ekstraordinært, og som elever selv, kunne vi ikke ha klart oss uten det. Musikkutøvelse i skolen gir også en følelse av mestring i fellesskap. Fellesskapet går derfor ikke bare innad i klassene, men også på tvers av årstrinnene, gjennom felles musikkfag. Tilknytningen vi har til hverandre er såpass sterk, at det nærmest er blitt tradisjon at alle tre årstrinnene står sammen og gråter etter avslutningskonserten til tredje klasse om våren. Vi synes det er sårt om de som allerede har søkt seg inn til høsten ikke skulle få oppleve miljøet her.

Musikklinje skaper liv

Hva er alternativet for elevene som kanskje ikke får muligheten til å starte på musikklinja på Tynset til høsten? Alternativet for disse elevene blir å reise til Heimdal, Vinstra eller Stange. Til Stange er det 22 mil, til Trondheim 18 mil og til Vinstra 17 mil, med et dårlig tilbud for kollektivtransport. På disse skolene blir det dermed mye større konkurranse. Da blir det snakk om eliteskoler, og de elevene som kanskje ikke tenker seg å bli berømte musikere, men ønsker å ha det som hobby, vil falle bort. På Nord-Østerdal videregående skole er det åpent for alle som ønsker å utvikle seg innen musikk, uavhengig av hva man ønsker å gjøre etter at man har fullført tre år. Å fjerne slike tilbud fra distriktene vil være ødeleggende både for lokalt kulturliv, men også for ungdom som kanskje ikke vil flytte fra familien og til en hybel langt unna, i en alder av kun 16 år.

Vi ser selv at tidligere elever kommer tilbake for å se konserter og arrangementer med de nye kullene. Dette sier litt om samholdet og følelsen av tilhørighet man får etter tre år her. Det viser også at musikklinja er en viktig faktor for at folk trekker tilbake til fjellregionen og distriktet. I tillegg er det flere avgangselever som ser på NØVGS som en potensiell framtidig arbeidsplass, noe en eventuell nedleggelse av musikklinja vil ødelegge.

Vi ser også at elevtallet går i bølgedaler. Derfor synes vi det både er rart og frustrerende at en midlertidig nedgang vil sette linjas fremtid i fare. Miljøet på linja er bygd opp i løpet av 26 år, og et slikt kutt i tilbudet virker både kortsiktig og ufornuftig. Det vil ta lang tid å bygge det opp igjen fra bunnen av. Vi er også redde for at dette vil starte en negativ trend blant førstegangssøkerne til videregående skole i regionen. Hvis det ikke blir en ny førsteklasse til høsten, vil det å søke seg inn i årene som kommer oppleves som et kraftig svømmetak mot strømmen. Uten forbilder blir det mye vanskeligere å søke, og man velger å la være, selv om det hadde vært den rette linja.

Kvalitet som er verdt å bevare

Skolen vår er spesielt tilrettelagt for musikkundervisning. Vi får tilgang til utstyr av høy kvalitet som vi benytter oss masse av: Gode øvingsrom, bandrom, klasserom som er tilrettelagt for mye lyd og ikke minst vår egen konsertsal; Tronsalen. Skal virkelig utstyr til en verdi av 2 millioner kroner stå ubrukt?

Musikklinja har engasjerte lærere som virkelig har lidenskap for jobben sin og ønsker å lære bort sin kunnskap. Dette fører til at elevene presterer bra i de forskjellige fagene, og at lærerne blir en del av miljøet. Det er svært undervurdert å gå på en skole der elever og lærere har en felles lidenskap.

Det også en stor misforståelse at musikklinja i prinsippet fungerer som en yrkesfaglig linje, noe som overhodet ikke er tilfelle. Når man går her får man generell studiekompetanse, som vil si at vi har like gode forutsetninger for videre studier som andre studieforberedende linjer.

Man må heller ikke bli musiker etter å ha gått her. Flere av oss har opplevd å bli frarådet av rådgivere på ungdomsskolen fra å begynne på musikk, fordi vi også ønsket en akademisk utdannelse. Men de færreste blir profesjonelle musikere når vi er ferdig utdannede. Musikklinja lukker ingen dører. I stedet får vi muligheten til å

videreutvikle oss på instrumentene våre og ha kreativitet som en naturlig del av skolehverdagen. Her er det rom for å ha musikken både som lidenskap og hobby.

For de elevene som ønsker å bli musikere, gir også linja et godt grunnlag for en slik yrkesvei. Flere tidligere elever på NØVGS har gått direkte fra videregående inn på høyere studier innen for eksempel jazz og klassisk, noe som er en god indikator på kvaliteten ved undervisningen. Senest i år ble en elev tatt opp rett fra NØVGS til utøvende klassisk på NTNU.

Vi vil verne om vår musikklinje. Selv etter endt skolegang er linja et samlingspunkt for tidligere elever og lærere. År etter år skal vi samles i publikumsbenkene i Tronsalen for å heie frem nye kull med lidenskapelig ungdom. En gang musikkelev, alltid musikkelev.

Lamusikklinjaleve!

Med vennlig hilsen

Tredje klasse ved musikklinja på Nord-Østerdal videregående skole