Vi trenger flere og flere hender som ønsker å bidra og skape verdier til samfunnet vårt i Trøndelag fremover. Samtidig ser vi at frafallet i videregående er stort og at antallet uføre under 30år øker. En av våre største oppgaver i årene fremover vil derfor være å få flere ungdommer gjennom skoleløpet og ut i et arbeid de trives i. Først og fremst, må vi legge fra oss tanken om at en akademisk karriere for alle er målet.

For de siste årene kan det virke som om vi har fått en trang etter at flest mulig skal ha en bachelorgrad- eller mastergrad, samtidig ser vi at de mer praktiske elevene også er de som faller fra. Dette er dumt når næringslivet trenger flere fagarbeidere. Vi trenger ingeniører, men vi trenger også flere som vil bygge veier og hus, arbeide i helsesektoren og restaurant og matbransjen skriker etter folk. Dessverre ser vi gang på gang at regjeringen har prioritert de teoretiske fagene.

Derfor lanserer vi i Senterpartiet flere tiltak for å sikre et yrkesfagløft, som både skal heve status og gjøre dette til en aktuell utdanning tilpasset flere, samtidig som vi hjelper flere elever gjennom det norske skoleløpet. Vi vil ha:

1. Mer praktisk opplæring i grunnskolen, blant annet gjennom å innføre arbeidslivsfag som valgfag for alle i ungdomsskolen. Vi må endre skolen slik at elevene ikke bare forberedes på en akademisk karriere, men også får annerkjennelse for praktiske ferdigheter helt fra start. For skal du bli elektriker, kan du ha mye større nytte av å bli tidlig kjent med arbeidslivet enn å kunne si hallo på fransk.

2. Fagbrev skal gi studiepoeng på lik linje som at elevene får studiepoeng for å ta realfag på videregående eller ett år i forsvaret. Det skal lønne seg å ha et fagbrev.

3. Styrke samarbeidet mellom næringslivet og skolene, slik at elevene tidligere får se hvilke praktiske muligheter de har i regionen de utdanner seg og motivasjon til å komme seg gjennom skoleløpet. Samtidig må vi legge til rette for flere fleksible løp med mer praksis i bedrift gjennom videregående for de som ønsker det.

4. Utstyrsstipendene og borteboerstipendene må økes, og dekke de faktiske utgiftene det medfører å gå de ulike linjetilbudene og det å bo borte, slik at ungdommene har råd til å ta den utdanningen de ønsker.

5. Flere lærlingeplasser: de som begynner på en praktisk utdanning må få muligheten til å fullføre den. Derfor vil vi øke lærlingetilskuddet og forbedre ordningen opp mot små og mellomstore bedrifter, samt sette større krav om at offentlig sektor må ansette flere lærlinger pr. innbygger.

6. Fylkene skal selv få bestemme inntaksmodell i den videregående skolen, og nærskoleprinsippet skal bevares i Trøndelag. Ved å opprettholde en desentralisert skolestruktur sikrer vi at elevene får ta den retningen de ønsker nært hjemmet og tilpasset behovet til næringslivet i regionen sin.

Denne valgkampen virker det som at flere partier, blant annet noen i regjeringen, har tatt til orde for en mer praktisk skole og blant annet ett arbeidslivsfag. Senterpartiet har foreslått dette i stortinget i 6 år, uten å få flertall.

Nå er de på tide med et skifte. Vi trenger et yrkesfagløft, med mer praksis inn i skolen som samtidig kan få flere gjennom utdanningsløpet. Det skal Senterpartiet være garantisten for!

Ola Borten Moe, Nestleder i Senterpartiet

Maren Grøthe, 3.kandidat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag og ungdomskandidat