Leserinnlegg:

I ulike innlegg på sosiale media og i artikler i media for øvrig angående «Grunneiermøte i Selbu 6. juni» ble det nevnt at sentrale politikere i Røros ble invitert.

Meg bekjent er det ingen politikker på Røros som har fått en invitasjon. Da virker det hele nesten som et opplegg for å øke konfliktnivået rundt reinsdyrdriften og er i hvert fall med til å sette mennesker opp mot hverandre.

Det som kommer ut i media om gjennomføringen av møtet er helt uakseptabel og har alt for mange likhetstrekk med en periode fra midt i forrige århundret! Det er meninger som ikke kan stå uimotsagt.

Slike meninger finner grobunn i et samfunn der debatten polariseres grunnet manglede fakta (kulturell) forståelse, fakta fornektelse, individualisering og fraværende empati og respekt. Da blir holdninger til meninger og kan fort utvikle seg til uønskede handlinger. Da kan det virkelig bli farlig!

Det som kan være lurt er å tenke over sin egen holdning litt oftere og ikke minst tenke litt på hvordan din holdning kan oppfattes av andre. Et eksempel på det er et utsagn jeg blir ofte konfrontert med: «Du blir aldri en rørosing» gjerne med en tilføying «man må har bodd her i minst 4 generasjoner for å bli en rørosing».

Har snakket mye om de utsagn med venner og bekjente fra fjernt og nært. Det som er en gjennomganger i samtalene er at alle tilflyttere som jeg har snakket med på Røros har møt samme holdningen og oppfatter det likt. Det er slike holdninger som kan utvikle seg til handlinger som går utover visse deler av befolkningen.

Det kjennes for mange tilflyttere ut som: «fint at dere flytter hit men vet at du blir aldri en av oss (selv om velkomsten og oppmerksomheten til nye tilflyttere er til tider fantastisk)». Fakta er at inkluderingen tydeligvis har sine klare grenser her på Røros, dessverre virker det nesten som om det finnes en form av klasseforskjell i lokalsamfunnet vårt.

Jeg føler meg rørosing siden jeg er stolt på og engasjert i rørossamfunnet. Hvis jeg ikke hadde vært det, hadde jeg flyttet for lengst, noe som dessverre stadig flere velger å gjøre, som befolkningsnedgangen viser.

Kanskje det er en sammenheng med lokale holdninger? Vet ikke jeg, men det jeg vet er at det ikke skader å ha en genuint positiv holdning ovenfor de som du ikke kjenner fra før og strekke inkluderingen litt lengre.

Jeg skal jobbe for at Røros blir en ‘JA’ kommune, ja til inkludering, ja til nærings- utvikling for eksisterende og nyetablerere, ja til barnehage plass til alle som trenger det når de trenger det, ja til åpenhet og gode saksutredninger.

Vi trenger flere innbyggere, flere innbyggere og flere innbyggere. O ja, jeg tror på Røros!

Rob Veldhuis Ordførerkandidat Røros Høyre