Trøndelag Senterparti

Ny vurdering legges fram for fylkesutvalget neste uke.

– Dette gjør vi for å prøve å hjelpe litt på situasjonen taxinæringa står i nå, sier Hallem som er glad for at vedtaket ble enstemmig.

Mange næringsutøvere sliter

Mange næringsutøvere sliter slik situasjonen er nå. Særlig gjelder dette opplevelsesnæringene med reiselivsbedriftene og kulturlivet spesielt. Disse er hardt rammet. Samtidig ser vi at alle områder av samfunnet rammes nå, og de globale virkningene er enorme. Tomas Iver Hallem sier at fylkeskommunen er bestiller og innkjøper av kollektivtilbudet, og nå må denne aktiviteten også tilpasses den situasjonen vi er i.

Taxinæringen

Taxi næringen er sterkt rammet og vi fikk i går fremlagt tall som viser at omsetningen stuper og at det er store økonomiske problemer i næringen. Hvis det ikke tas grep nå vil vi ikke ha en taxinæring slik vi kjenner den i dag etter denne krisen. For å prøve å hjelpe av litt vil fylkeskommunen nå fortsette å betale for skoleskyss, selv om skolene er stengt. Så kan vi også se på om skoleskyssordningen kan brukes til å løse andre samfunnsoppgaver nå i den situasjonen vi er i. Det skal legges frem en ny vurdering til neste fylkesutvalg der vi skal se på de økonomiske konsekvensene sier Hallem og lover å ta opp dette problemet videre med regjeringen slik at staten også kommer med en hjelpende hånd til taxinæringen.