Steinar Lian

Etter at regjeringen besluttet de strengeste begrensningene på vår frihet siden andre verdenskrig, har hverdagen for de fleste av oss endret seg veldig mye. Siden de første begrensningene ble offentliggjort og fram til i dag har konsekvensene for samfunnet vært store.

Det har blitt langt mellom folk, selv i de vanligvis så travle sentrumsgatene.

Mange sitter i karantene eller i isolat. Andre opplever at inntekten og livsgrunnlaget svikter. Næringsdrivende har store utfordringer, og det er stor usikkerhet om hva framtiden vil bringe.

Men midt i alt som er vanskelig er det også mange lyspunkter.

Røde Kors «girer om» og trår til

All frivillig aktivitet som innebærer møte mellom mennesker er satt på pause. Men denne pausen har vi i Røde Kors brukt til å omstille oss og tilpasse aktivitetene våre. Nå «girer vi om» for å kunne bidra aktivt i en lokal, nasjonal og global dugnad. Vi skal stå sammen om å ta vare på de mest sårbare i samfunnet, og sikre at livet blir normalt igjen så fort som mulig.

Det gjør meg glad å se at frivillige i Grong kjører ut mat og medisin til innbyggere i karantene. Jeg blir stolt når frivillige i Levanger og Verdal samarbeider om å kjøre pasienter til og fra sykehuset for å avlaste ambulansetjenesten. Det er rørende å se at frivillige i Namsos mobiliserer for å tilby telefonvenner til alle som sitter hjemme alene og ønsker noen å snakke med.

Nasjonale tilbud som Digital leksehjelp gjennomføres fortsatt. «Kors på Halsen», vårt samtaletilbud til barn og unge, har utvidet åpningstiden og økt kapasiteten.

Mest av alt varmer det å se alle som har et brennende ønske om å bidra. Enten til Røde Kors sine aktiviteter, andre organisasjoner eller ved å tilby hjelp til naboen.

Tusen takk til alle sammen.

Må gjøre det mulig å følge retningslinjene

Tiltakene som myndighetene har iverksatt har et tydelig mål, men for at det skal fungere må vi tåle noen av konsekvensene. Frivilligheten og den store dugnaden vil forhåpentligvis gjøre det enklere å takle karantene og isolasjon.

En pandemi er lokal like mye som den er global. Summen av hvordan hvert lokalsamfunn opptrer vil avgjøre om vi som verdenssamfunn lykkes med å slå viruset tilbake. Ingen av oss kommer til å klare dette perfekt, og det skal vi heller ikke kreve. Men det engasjementet jeg ser fra frivilligheten og innbyggerne rundt om i Trøndelag gjør meg overbevist om at det vil gå bra.

Vi skal fortsette å stå på, ta vare på hverandre og vi skal klare dette sammen.

Steinar Lian, distriktsleder i Nord-Trøndelag Røde Kors