Hallgeir Grøntvedt

Kari Anita Furunes

E14 er hovedforbindelsen mellom Norge og Sverige i Midt- Norge. Standarden på strekningen som krysser Meråker kommune på distansen fra Stjørdal til riksgrensen har utallige ganger vært et tema. I de senere årene helt fram til koronapandemien har det vært en sterk økning i trafikkmengde på E14.

Stadig større endringer i været med mer nedbør som har gitt ulike utfordringer og flere ulykker har gjort at veien har blitt stengt flere ganger. Dessverre har flere måttet ofre livet på denne veistrekningen. Gjentatte ganger i de siste årene er det gjort ulike henvendelser fra både Meråker kommune og Stjørdal kommune for å få strekningen inn i NTP. Svarene på henvendelser eller besøk for befaring har vært fraværende.

Det var derfor veldig positivt ved framleggelse av nasjonal transportplan for fire år siden da E14 var inne med en avsatt sum på 190 millioner kroner til planleggingsmidler til en helhetlig og sammenhengende opprustning. Prosjektet ble den gang kostnadsberegnet til 3,5 milliarder kroner og oppstarten av planleggingen skulle gjennomføres i tidsperioden 2024 -2029. Dette skulle legge til rette for investeringsmidler og utbedringer deretter. Håpet om å få utbedret en omdiskutert vei gjennom mange år kunne virke å bli realisert i perioden fra 2030 og utover. Det ble også godt bemerket at Høyres Elin Agdestein spiste kake slik hun har gjort for flere prosjekt i Trøndelag, nå for å markere at E14 var en del av NTP og en vei det skulle satses på. Problemet er at det stopper der, det blir ingen planlegging av vei eller utbedringer ved å spise kake.

Den 19. mars ble regjeringens transportpolitikk for de neste tolv årene lagt fram, men uten en eneste krone til E14. Hele prosjektet er fjernet. Meråker som lokalsamfunn er ført bak lyset sammen med alle som er avhengig av denne transportåren. For fire år siden ble strekningen prioritert av hensyn til både trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet. Dette fordi E14 er en viktig transportåre der det ikke eksisterer noe annet elternativ og der potensialet for reisetidsreduksjoner er svært store. Hva har endret seg de fire siste årene Elin Agdestein?

Det er ikke akseptabelt å spise kake for så å glemme tidligere prioriteringer fordi det ikke passer. Når det blir valgt å markere tildelingen slik det her er gjort, forplikter det og det forventes handling deretter. Hvorfor har Høyre gått bort fra tidligere lovnader? Hva vil Høyre nå gjøre for at E14 blir tatt inn i NTP igjen?

Hallgeir Grøntvedt i Senterpartiet. Foto: Hallgeir Grøntvedt