Mens Høyre vil gjøre noe med fylkesveiene våre ved å plusse på en halv milliard kroner i den kommende valgperioden er Arbeiderpartiet tydelige på at de ikke vil prioritere bedre fylkesveier. Derfor bør du stemme Høyre ved fylkestingsvalget.

Høyre, Frp, Venstre og Pensjonistpartiet har i hvert eneste budsjett de siste årene plusset på minst hundre millioner kroner, men har blitt nedstemt av Arbeiderpartiet og de andre partiene ved makten. Derfor trenger vi et skifte.

Når jeg googlet «dårlige veier i Trøndelag» fikk jeg 395000 treff.

Det er tydeligvis et tema som opptar folk. Og det er ikke rart. Gode veier dreier seg om å redde liv, om å gi barna en trygg skolevei, om å legge til rette for flere arbeidsplasser og om å få tilgang på offentlige og private tjenester uten å måtte bruke for lang tid på reisen.

Vi er et fylke med lange avstander. Det må vi ta konsekvensen av.

Derfor er det så rart at politikerne i fylkestinget ikke har vært villige til å prioritere veiinvesteringer.

Det har resultert i et etterslep i veivedlikeholdet på fylkesveiene på seks milliarder kroner.

Mens Erna Solberg styrte landet ble det satset rekordmye på vei fra statens side. Bevilgningene ble doblet.

I Trøndelag ser vi det i form av en storsatsing på E6 gjennom fylket. Men Fylkestinget har ikke vært villig til å satse på vei med egne midler i en periode med god økonomi.

I fjor gjorde Norges Automobilforbund en undersøkelse som viste at 58 prosent av de som bor i distriktene var misfornøyd med vedlikeholdet.

På landsbasis svarer tre av fire at de vil at politikerne skal prioritere veivedlikehold. En fjerdedel av fylkesveiene er smalere enn det som kreves etter dagens standard.

Det øker ulykkesrisikoen og reisetiden. Bedre fylkesveier handler om breddeutvidelser, midtoppmerking, rydding av sideterreng og rassikring.

Alt dreier seg ikke om penger. Nye Veier har vist at vi kan bygge veier raskere, bedre og billigere.

For Trøndelag Høyre er gode veier et verdispørsmål. Hvis vi ønsker at folk skal bo i hele Trøndelag må vi være villige til å satse på vei.

I Nasjonal Transportplan 2022-2033 ble det for første gang tatt et nasjonalt krafttak for fylkesvei siden den rødgrønne regjeringen overførte en rekke veistrekninger til fylkeskommunene i 2010, uten at de fulgte med midler.

Vi krever at dagens rødgrønne regjering følger opp dette. Men fylkeskommunen må også vise at vi prioriterer dette i Trøndelag.

Godt valg – stem Høyre i kommune- og fylkestingsvalget.

Pål Sæther Eiden

Trøndelag Høyres fylkesordførerkandidat