Selbuhus

Konsernet Selbuhus er over 90 år og har bygd modulhus i snart 60 år. Selskapet drives nå av 3. generasjons eier og er et selskap med svært mye erfaring. Fram til nå har de vært en tydelig aktør på tradisjonelle hus. Hus med saltak og klassisk utseende har vært merkevare for bedriften.

– Dette har tjent huskundene godt i mange år, men i det siste er det blitt større etterspørsel etter variasjon og fleksibilitet. Dette har vi tatt tak i. Med den nye huskatalogen som lanseres under "Gjør din bolig bedre" i Trondheim i midten av november, presenterer vi intet mindre enn fire nye og moderne hustyper, sier Løksa.

Ny arkitekt

Monica Marstad ble nylig ansatt som arkitekt og, og tar med seg et moderne tilsnitt til Selbuhus. Dette er noe som kommer godt til uttrykk i de nye husmodellene. Vi tar med oss et nytt tankesett og i tillegg til de fire spenstige husmodellene som lanseres, vil Monica tegne flere nye hus hvert eneste år fremover.

– Det er viktig å holde seg relevant for målgruppene, derfor må vi holde trykk på dette framover. Vi har også meget spennende planer opp mot proffmarkedet, sier Løksa.

Satser på fleksibilitet

I tillegg til ny leder, arkitekt og nye husmodeller, kan også Selbuhus skilte med andre omgjøringer.

– Mange har nok et inntrykk av at modulhus ikke er fleksible, at man må ta de som de er eller finne noe annet. Slik er det ikke i Selbu. Det at Selbuhus nå gjør en del endringer åpner opp for mye mer fleksibilitet enn før. Du får det rett og slett som du vil, sier Løksa. Typiske endringer kunder kan ønske på sine hus er blant annet forhøyet knevegg for luftigere loftsrom, de fleste husene kan bygges både med eller uten sokkel og kjeller, loft kan velges bort om man vil ha alt på ett plan, og man kan rokkere om på rom inne i boligen også. Flytte på æ"funksjonene*" for å få huset til å "stemme" med tomta er ofte en nødvendighet.

– I tillegg kan du style huset ditt med fyldige tilvalgsmuligheter. Ønsker du noe helt unikt så spesialtegner vi hele boligen fra bunnen av, forteller Asbjørn Løksa. Med så mange endringer blir Selbuhus attraktiv for enda flere. Den solide husfabrikken er fremoverlent og optimistisk med tanke på fremtiden. Samtidig som de er nyskapende, understreker Selbuhus at det er viktig å ta vare på det gode gamle som alltid har vært. Nye hjemmesider publiseres i disse dager og her vil du finne alle nyheter presentert.

– Hos Selbuhus har du en stor trygghet. Du bletaler ingenting før huset er ferdig. Modulene bygges inn i tørr og varm fabrikk og vi har gode, lokale samarbeidspartnere og leverandører som er viktige for oss, sier Løksa.