Falstadsenteret

I løpet av 2019 skal flere av Trøndelags viktige, men underkommuniserte, historiske fyrtårn endelig være lettere tilgjengelig og bedre formidlet. Falstadsenteret skal nå samle fylkets historieinstitusjoner for å i fellesskap gjøre vesentlige historiske opplevelser lettere tilgjengelig.

Etterlyser historie

Det er sagt at om man tar Trøndelag ut av historiebøkene, vil man sitte igjen med bare permene. Her finnes spor av både norgeshistorien og verdenshistorien siden tidenes morgen. Likevel opplever reiseselskapene at fylket ofte er en gjennomfartsåre på vei til andre norske destinasjoner. Selv om Trøndelag har mye å by på er enda fylket ofte som gjennomfartsregion å. En av våre store utfordringer er å skape et ønske om, og behov for å komme til oss. Og i neste steg stoppe dem når de først er her, sier daglig leder Anne Haga i Visit Innherred, som bekrefter at de opplever en økende etterspørsel etter opplevelser knyttet til historie. Hun får støtte fra Trøndelag Reiseliv: Om vi ønsker flere gjester til Trøndelag, må vi gjøre historien mer levende og fortelle den på nye måter. Turister ønsker seg opplevelser. Derfor må det utvikles unike opplevelser som gir folk grunn til å reise hit, samt har stoppeffekt på dem som er her. Digitale verktøy er viktig for å nå nye målgrupper. Reiselivet i Trøndelag har stort potensial, og med prosjektet Falstadsenteret nå har fått midler til kan vi virkelig løfte historiske Trøndelag, sier reiselivssjef Petra Sestak i Trøndelag Reiseliv. Mye er kartlagt av helleristninger, gravhauger, bautasteiner og stolpehull. Men nå er det ikke lenger nok med info-tavler og tegninger. Publikum fra inn- og utland ønsker mer, og konkurransen er tøff. Vi skulle gjerne hatt flere og bedre opplevelsespakker å tilby, sier Anne Haga. Etterspørselen kommer fra både utenlandske og innenlandske turister, samt trøndere på oppdagelsesferd i eget fylke.

Snudde innstilling

Torsdag bevilget hovedutvalg for næring i Trøndelag 800.000 kroner i regionale utviklingsmidler til Falstadsenteret for å etablere Historiske Trøndelag - et nettverk av trønderske historieformidlere og kulturminnesteder. Administrasjonen innstilte egentlig på avslag, men utvalgsleder Terje Sørvik (Ap) fikk sammen med MDG med seg et enstemmig utvalg på å innvilge søknaden. Falstadsenteret er en viktig institusjon og faglig sterk formidler både i Trøndelag og nasjonalt. Vi så at dette var et godt og viktig prosjekt på flere måter. Først og fremst fordi dagens samfunn tydelig viser at historien om de mørke krigsårene er viktig å ikke glemme. Deretter har vi stor tro på at en unison digital formidling vil komme trøndersk reiseliv til gode, sier Sørvik.

Starter med krigen

I første fase av prosjektet skal nettverket lage to-tre konkrete piloter på digital formidling av historiske minner, som skal være tilgjengelige for publikum innen utgangen av 2019. Og man starter med kulturminner fra 2. verdenskrig. Falstadsenteret har ambisjon om å ta en nasjonal rolle i frigjøringsjubileet i 2020, og ved å samarbeide med andre krigsminner og -formidlere i fylket vil vi kunne gi publikum en fyldigere opplevelse enn vi alene gjør i dag, sier direktør Christian Wee ved Falstadsenteret. Senteret poengterer i søknaden at det går tråder utover hele Trøndelag, Norge og Europa til og fra Falstad, og at en tydeligere presentasjon av hvordan trønderne sammen opplevde 2. verdenskrig utvilsomt vil knytte de gamle fylkene tettere sammen i ett helt Trøndelag.

Uendelige muligheter

Prosjektet er i denne fasen innholdsmessig begrenset til 2. verdenskrig, men epoken skal brukes som eksempel for å prøve ut felles fortellermetoder. Når vi har blitt enige med formidlerne og reiseaktørene om hvordan opplevelsene best gjøres tilgjengelig, er det uendelige muligheter for resten av historien. Eksempelvis mot landslovsjubileum på Frosta i 2024 og nasjonaljubileet på Stiklestad i 2030, sier Gaute Ulvik Haugan som er Falstadsenterets prosjektleder i denne innledningsfasen. Han understreker at det, selv om Falstadsenteret nå står som prosjekteier, vil være naturlig at andre institusjoner styrer «sine» perioder inn i prosjektet. Som for eksempel at NTNU Vitenskapsmuseet og Stiklestad Nasjonale Kultursenter tar hånd om vikingtiden.