Finansmannen Jon Harald Nordbrekken mener Verket Røros ble bygd altfor for stort.

- Jeg ville heller bygd en idrettshall i stedet for å bygge en stor flerbrukshall som skulle romme store kommersielle arrangementer. Inntektene er uteblitt, og Røros kommune, som eier 85 prosent av aksjene, bærer alt økonomisk ansvar.  Det er tragisk at man overvurderte markedet,  sier Nordbrekken.

Han var med i Nea Radios formiddagssending tirsdag. Hør intervjuet her:

Les også:

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6794

http://nearadio.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=6719