LESERBREV:

Tredje desember går fristen for å legge inn anbud på å kjøre tog på Rørosbanen ut.

Persontrafikken, som er så viktig for Røros-samfunnet skal konkurranseutsettes, og vi har ingen kontroll på hva dette ender med. Anbudsrunden kjøres uten at vi som lokalpolitikere i områdene det rammer har fått uttale oss om vilkårene for utlysning, når det gjelder minimumskrav på avganger og kvalitet.

Mens det var stort engasjement for å påvirke utlysningsteksten på flyruta, har det vært svært stille om vilkårene for togtrafikken. NÅ må politikerne på banen, og stille krav.

Hva har ordføreren gjort for å ta vare på våre interesser i denne prosessen?

Og hva vil ordføreren gjøre nå for å forsikre seg om at vi ikke får et dårligere togtilbud, når NSB skuffes bort til fordel for private aktører? Bakgrunn:

Rørosbanen er en av sju togstrekninger som konkurranseutsettes i den såkalte trafikkpakke 2 Nord.

Nordlandsbanen: Fjerntog (Fj- og N-tog) Trondheim S – Bodø

Dovrebanen: Fjerntog (Fj- og N-tog) Oslo S – Trondheim S

Saltenpendelen: regiontog (R-tog) Rognan – Bodø

Trønderbanen: Regiontog (R-tog) Lundamo/Melhus – Trondheim S – Steinkjer

Raumabanen:Regiontog (R-tog) Dombås – Åndalsnes

Meråkerbanen: Regiontog (R-tog) Heimdal – Trondheim S – Storlien

Rørosbanen: Regiontog (R-tog) Hamar – Røros – Trondheim S

Reidun Roland Røroslista